Op maandag het meest kans op een industriebrand in West-Vlaanderen: provincie lanceert bewustmakingscampagne

Industriebranden vallen in West-Vlaanderen het vaakst op een maandag te betreuren. © BELGA
Philippe Verhaest

Uit een grootschalig onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd blijkt dat de meeste industriebranden in West-Vlaanderen op een maandag gebeuren en dat de land- en tuinbouw de meest brandgevoelige sector is in onze provincie. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gouverneur Carl Decaluwé.

In 2019 maakte Radio 2 bekend dat het in West-Vlaamse bedrijven vaker brandt dan elders. Daarop gaf de gouverneur de opdracht om de industriebranden in de provincie diepgaand te onderzoeken. De interventieverslagen van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones voor de 117 bedrijfsbranden in 2018 en de 123 bedrijfsbranden in 2020 werden onder de loep genomen en dan leverde een aantal interessante conclusies op.

“Een vergelijking van het aantal bedrijfsbranden tussen de provincies blijkt niet mogelijk omdat de cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid onvolledig zijn en geen zicht geven op de ernst en de oorzaak van de branden”, meldt gouverneur Carl Decaluwé.

Oververhitting, technische defecten…

“Het grootschalige onderzoek toont ook aan de in 2018 de meeste bedrijfsbranden op maandag en vrijdag waren. Zaterdag is dan weer de minst voorkomende dag.”

In 2020 vonden de meeste industriebranden ook plaats op maandag, gevolgd door dinsdag en vrijdag. “In 2020 vonden op zondag de minste bedrijfsbranden plaats”, weet provincieraadslid Kurt Himpe uit het antwoord op zijn schriftelijke vraag.

De meeste bedrijfsbranden worden trouwens veroorzaakt door oververhitting, technische defecten, las- of snijwerken, kortsluiting en zelfontbranding.

Land- en tuinbouw meest gevoelig

Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel in 2018 als 2020 de land- en tuinbouw de meest brandgevoelige sector is. “Het gaat hoofdzakelijk om veehouderijen en varkensfokkerijen. Ook de houtnijverheid, de afvalverwerking en recyclage zijn brandgevoelige sectoren”, aldus nog Kurt Himpe.

Gouverneur Carl Decaluwé heeft op basis van de vaststellingen de land- en tuinbouwsector gekozen om bewustmakings- en preventieacties op te zetten.

“In november zal een folder Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf en een bewustmakingscampagne gelanceerd worden, in samenwerking met de hulpverleningszone Fluvia”, stelt de gouverneur. “Preventiecampagnes zullen altijd belangrijk blijven.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.