"In het kader van de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om alle lessen te schorsen tot en met 3 april hielden we als stadsbestuur een overleg met de schooldirecteurs van de Oudenburgse scholen. Op dit overleg werden de faciliteiten rond de kinderopvang zowel voor, tijdens als na de normale schooluren besproken", zegt schepen van Volksgezondheid en gezin Romina Vanhooren.

"Ook in Oudenburg vragen we uitdrukkelijk om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Toch blijven we de opvang verzekeren voor de kinderen van wie de ouders hier zelf niet in kunnen voorzien of die in de zorgsector en openbare veiligheidsdiensten werken. Het wordt afgeraden om de kinderen door de grootouders, die tot de risicogroep behoren, te laten brengen of ophalen", vult burgemeester Anthony Dumarey aan.

Vanaf maandag 16 maart zijn er volgende concrete afspraken.

- In VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel Roksem als Westkerke, opgevangen in vestiging Westkerke. Vanaf 6.30 tot 8.15 uur is er opvang voorzien en van 16 uur (op vrijdag van 15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Dit dus ook op woensdag. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang.

- In VBS Heilige Familie Oudenburg kunnen de kinderen voor- en naschools ofwel naar BKO De Kikker in de Aernoudstraat: vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er dagelijks opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur in De Kikker. De kinderen worden onder begeleiding heen en terug van school naar BKO gebracht. Dit dus ook op woensdag. Op school is er opvang voorzien vanaf 7 tot 18 uur. Behalve op woensdagmiddag, dan zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. Tijdens de schooluren worden de kinderen op school opgevangen.

- In VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht.

- in Go! BS Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang voorzien en vanaf 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden begeleid naar de BKO gebracht.

De voor- en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt getarifeerd conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. De voor-en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van de scholen zelf wordt georganiseerd, wordt door de school zelf in rekening gebracht. De opvang tijdens de schooluren is kosteloos.

(LIN)

"In het kader van de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om alle lessen te schorsen tot en met 3 april hielden we als stadsbestuur een overleg met de schooldirecteurs van de Oudenburgse scholen. Op dit overleg werden de faciliteiten rond de kinderopvang zowel voor, tijdens als na de normale schooluren besproken", zegt schepen van Volksgezondheid en gezin Romina Vanhooren."Ook in Oudenburg vragen we uitdrukkelijk om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Toch blijven we de opvang verzekeren voor de kinderen van wie de ouders hier zelf niet in kunnen voorzien of die in de zorgsector en openbare veiligheidsdiensten werken. Het wordt afgeraden om de kinderen door de grootouders, die tot de risicogroep behoren, te laten brengen of ophalen", vult burgemeester Anthony Dumarey aan.Vanaf maandag 16 maart zijn er volgende concrete afspraken.- In VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel Roksem als Westkerke, opgevangen in vestiging Westkerke. Vanaf 6.30 tot 8.15 uur is er opvang voorzien en van 16 uur (op vrijdag van 15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Dit dus ook op woensdag. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang.- In VBS Heilige Familie Oudenburg kunnen de kinderen voor- en naschools ofwel naar BKO De Kikker in de Aernoudstraat: vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er dagelijks opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur in De Kikker. De kinderen worden onder begeleiding heen en terug van school naar BKO gebracht. Dit dus ook op woensdag. Op school is er opvang voorzien vanaf 7 tot 18 uur. Behalve op woensdagmiddag, dan zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. Tijdens de schooluren worden de kinderen op school opgevangen.- In VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht.- in Go! BS Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang voorzien en vanaf 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden begeleid naar de BKO gebracht.De voor- en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt getarifeerd conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. De voor-en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van de scholen zelf wordt georganiseerd, wordt door de school zelf in rekening gebracht. De opvang tijdens de schooluren is kosteloos. (LIN)