Huklakin bestaat ondertussen al een paar jaar in Ledegem. Het is de bedoeling om hulp te b...