Het is de bedoeling dat de toegankelijkheid tot de kind- en jeugdwerking verhoogd wordt en dat informatie de verschillende doelgroepen vlotter bereikt. Met het Huis van het Kind (HVK) wil men de diensten en de dienstverlening gericht op kinderen en jeugd centraliseren. Op termijn moet het HVK onderdak vinden in de gebouwen van de vernieuwde Bruwiersite.
...

Het is de bedoeling dat de toegankelijkheid tot de kind- en jeugdwerking verhoogd wordt en dat informatie de verschillende doelgroepen vlotter bereikt. Met het Huis van het Kind (HVK) wil men de diensten en de dienstverlening gericht op kinderen en jeugd centraliseren. Op termijn moet het HVK onderdak vinden in de gebouwen van de vernieuwde Bruwiersite."De twee voornaamste pijlers en fundamenten die nu al bestaan zijn de Dienst Jeugd en de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)", weet de coördinator van het HVK Evelien Eeckeloo. "Bovenop die twee pijlers vind je Koen Paepe, halftijds administratief medewerker en mezelf als coördinator. Silke Vandendriesche blijft de verantwoordelijke van de Jeugddienst en Stijn Spriet voor de BKO."Nieuw is dat er nu één enkel aanspreekpunt is voor ouders en kinderen in hun zoektocht naar antwoorden op vragen rond ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van kinderen. Hiervoor werken we samen met tal van interne en externe partners.""De interne partners zijn de BKO en de Dienst Jeugd, onder externe partners begrijpen we tal van organisaties, zoals scholen, onthaalouders, Kind en Gezin, Pleegzorg, de Gezinsbond, het CLB, de Bib, de Katrol en de verschillende verenigingen die onze gemeente rijk is.""We willen dus ook een belangrijke coördinerende rol vervullen. We hebben een plan van aanpak dat uit drie luiken bestaat. Uiteraard moeten we in de eerste plaats beginnen met onszelf bekend te maken. We hebben zo voor elke gemeente een zoekactie op poten gezet en voor de tieners hebben we een geocache voorzien. De deelnameformulieren zijn terug te vinden op www.ichtegem.be/huisvanhet kind.""In de tweede plaats willen we ook toegankelijk zijn Daarvoor hebben we bijvoorbeeld al een facebookpagina opgestart en zijn we ook te consulteren op de website van de gemeente. Ons ontmoeten kan, maar dan voorlopig enkel op afspraak. Ten slotte willen we regelmatig acties lanceren."Het is ook de bedoeling om samen te werken met de verschillende verenigingen. "Daar hebben we gezien de moeilijke context van de covid-19-pandemie maar weinig kunnen realiseren. Ik ben al sedert februari, net voor de coronacrisis op post als coördinator, maar we hebben dus, jammer genoeg, wel wat vertraging opgelopen. Toch is de tijd rijp om onszelf voor te stellen. Zo kregen we al de vraag om kinderopvang te helpen zoeken voor mensen, verzorgend personeel, die noodgedwongen door de huidige omstandigheden plots full-time moesten gaan werken in plaats van vier vijfden."