"Het hoger onderwijs is democratischer geworden", zegt directeur Onderwijs aan Howest Frederik D'Hulster. "Vroeger rekruteerde het hoger onderwijs bijna uitsluitend uit het ASO. De jongste jaren is er een ruimere instroom uit BSO- en TSO-richtingen. Sinds dit academiejaar zijn ook alle graduaatsopleidingen, die vroeger in de centra voor volwassenenonderwijs aangeboden werden, ingekanteld in de hogescholen. Dat maakt de toegang tot verder studeren nog laagdrempeliger. In Howest zijn er dit jaar bijna 2.000 studenten extra, een stijging van 25 procent. Een student die twijfelt of hij of zij een bachelor aankan, kan starten in een graduaatsopleiding, en later een bachelor volgen via een verkort traject. Ook omgekeerd is dat mogelijk. Wie de bacheloropleiding iets te zwaar vindt, kan makkelijker zakken naar een graduaatsopleiding in dezelfde richting."
...

"Het hoger onderwijs is democratischer geworden", zegt directeur Onderwijs aan Howest Frederik D'Hulster. "Vroeger rekruteerde het hoger onderwijs bijna uitsluitend uit het ASO. De jongste jaren is er een ruimere instroom uit BSO- en TSO-richtingen. Sinds dit academiejaar zijn ook alle graduaatsopleidingen, die vroeger in de centra voor volwassenenonderwijs aangeboden werden, ingekanteld in de hogescholen. Dat maakt de toegang tot verder studeren nog laagdrempeliger. In Howest zijn er dit jaar bijna 2.000 studenten extra, een stijging van 25 procent. Een student die twijfelt of hij of zij een bachelor aankan, kan starten in een graduaatsopleiding, en later een bachelor volgen via een verkort traject. Ook omgekeerd is dat mogelijk. Wie de bacheloropleiding iets te zwaar vindt, kan makkelijker zakken naar een graduaatsopleiding in dezelfde richting." Hogeschool Vives, die woensdag het academiejaar officieel opende, kent een stijging van 22 procent. "En die groei is niet alleen te danken aan de graduaatsopleidingen", zegt directeur Jos Hinderyckx. "Als we alleen de professionele bachelors meerekenen, zien we dat we binnen Vives acht procent groeien." Dat aantal kan nog oplopen. "Traditioneel komen er de eerste weken van het nieuwe academiejaar nog bij. Studenten die zich heroriënteren omdat hun eerste keuzerichting toch niet was wat ze ervan hadden verwacht, studenten die na een minder goede tweede zittijd een nieuwe opleiding moeten kiezen..."Het extra aanbod van graduaatsopleidingen aan de hogescholen zorgt ook voor bijkomende praktische aanpassingen. "Organisatorisch hebben we hier en daar moeten bijsturen", legt Frederik D'Hulster van Howest uit. "De graduaatsopleidingen bieden we zowel in dagonderwijs als in avond- of weekendonderwijs aan. Daarmee spreken we een hele andere doelgroep aan. Want ook professioneel actieve mensen kunnen zo'n graduaatsopleiding combineren met hun dagelijkse job en dus 's avonds of op zaterdag les volgen. Dat was dus ook een ingrijpende personeelsaanpassing voor ons."Kortrijk blijft in West-Vlaanderen de grootste studentenstad, gevolgd door Brugge. Maar ook Roeselare (+11 procent) en Oostende (+8 procent) zien hun studentenpopulatie groeien. In Torhout blijft het aantal studenten status quo. Het aanbod van hoger onderwijs is niet alleen in de breedte gegroeid. De universiteiten zijn in West-Vlaanderen almaar nadrukkelijker aanwezig. Vroeger bood alleen de KU Leuven op de campus Kulak in Kortrijk universitair onderwijs aan in onze provincie. Ondertussen biedt het ook een master en een bacheloropleiding aan op haar campus in Brugge en heeft UGent bacheloropleidingen in Kortrijk."Zowel voor onze campussen in Kortrijk als in Brugge zien we dat het aantal nieuwe studenten de voorbije jaren telkens stijgt", zegt Petra Huyst van Kulak. Ook voor universitair onderwijs is het duidelijk belangrijk dat jongeren dicht bij huis toegang hebben tot de opleiding. "Al moeten de studenten na hun bacheloropleiding wel naar Leuven om de masteropleiding af te werken. Maar dit jaar hebben we wel voor het eerst masters op onze campus in Kortrijk. Vijftig studenten schreven zich al in voor de verkorte educatieve master (lerarenopleiding, red.). In Brugge hebben zich al 30 studenten voor dit traject gemeld.""Voor de UGent is het moeilijk om vergelijkingen te trekken met vorig jaar", zegt Stephanie Lenoir van de persdienst van de universiteit. "Onze opleidingen in Kortrijk zijn net hervormd. Voorlopig zitten we in onze opleidingen aan 106 nieuw ingeschrevenen. We verwachten dat we, wat totaal aantal inschrijvingen betreft, eindigen op 520 studenten, dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar."