"Het hoger onderwijs is democratischer geworden", zegt directeur Onderwijs aan Howest Frederik D'Hulster. "Vroeger rekruteerde het hoger onderwijs bijna uitsluitend uit het ASO. De jongste jaren is er een ruimere instroom uit BSO- en TSO-richtingen. Sinds dit academiejaar zijn ook alle graduaatsopleidingen, die vroeger in de centra voor volwassenenonderwijs aangeboden werden, ingekanteld in de hogescholen. Dat maakt de toegang tot verder studeren nog laagdrempeliger. In Howest zijn er dit jaar bijna 2.000 studenten extra, een stijging van 25 procent. Een student die twijfelt of hij of zij een bachelor aankan, kan starten in een graduaatsopleiding, en later een bachelor volgen via een verkort traject. Ook omgekeerd is dat mogelijk. Wie de bacheloropleiding iets te zwaar vindt, kan makkelijker zakken naar een graduaatsopleiding in dezelfde richting."
...