Voor de enquête 'Blauwdruk - Ruimte om te feesten in Brugge' bevroeg Het Entrepot zowel fuifgangers als organisatoren. Zo'n 260 jongeren vulden de vragenlijst helemaal in. Bijna 90 procent van de respondenten was jonger dan 25 jaar, een iets lager percentage is student. Enkele panelleden opperden meteen dat dit niet helemaal strookt met hun doelpubliek. "Wij werken vooral voor jongeren die zestien jaar of jonger zijn", sprak Emily Maenhout, voorzitster van de raad van bestuur van Brugse jeugdhuis Comma. "Bij ons ligt de gemiddelde leeftijd op 28 jaar", aldus Jens Grieten, zaakvoerder van de Gentse technoclub Kompass Klub.
...

Voor de enquête 'Blauwdruk - Ruimte om te feesten in Brugge' bevroeg Het Entrepot zowel fuifgangers als organisatoren. Zo'n 260 jongeren vulden de vragenlijst helemaal in. Bijna 90 procent van de respondenten was jonger dan 25 jaar, een iets lager percentage is student. Enkele panelleden opperden meteen dat dit niet helemaal strookt met hun doelpubliek. "Wij werken vooral voor jongeren die zestien jaar of jonger zijn", sprak Emily Maenhout, voorzitster van de raad van bestuur van Brugse jeugdhuis Comma. "Bij ons ligt de gemiddelde leeftijd op 28 jaar", aldus Jens Grieten, zaakvoerder van de Gentse technoclub Kompass Klub.Bijna de helft van de geënquêteerden gaat elk weekend uit, een vijfde zelfs meermaals per week. Ze trekken dan naar fuiven, gaan keuvelen in de kroeg en zoeken een danscafé of jeugdhuis op. De ranking van de hotspots: op één Het Entrepot, op twee jeugdhuis Comma, op drie Factor Club, op vier de MaZ (Magdalenazaal), op vijf Cultuurzaal Daverlo en op zes Snuffel Hostel. "Toen ik jonger was en vaker uitging, miste ik in Brugge vooral cafés met meer alternatieve muziek en die situatie is vandaag niet verbeterd", zei schepen van Jeugd Mathijs Goderis. "Brugge mist een alternatieve uitgaansbuurt, zoals Gent die er met de Vlasmarkt en de Oude Beestenmarkt wel heeft. Als stedelijke overheid is het echter zeer moeilijk om hier vat op te krijgen, want we kunnen moeilijk zelf cafés beginnen uitbaten. Brugge heeft echter te lang een beleid gevoerd waarbij jongerencultuur naar de rand van de stad werd gedreven. Door het URB-festival naar de binnenstad te verhuizen en het Student Welcome-concert op 't Zand te laten plaatsvinden, hebben we in de nieuwe legislatuur al stappen in de goede richting gezet. We moeten blijven gaan voor een levendige binnenstad, overdag én 's nachts. Bewoners van de binnenstad moeten leren aanvaarden dat lawaai nu eenmaal deel uitmaakt van de setting waar ze wonen, al moeten we als stadsbestuur excessen natuurlijk blijven beteugelen."De voorbije maanden kreeg de Kuipersstraat er met A//Venue en Club NEO twee clubs bij die een erg jeugdig publiek aanspreken en al voor behoorlijk wat overlast zorgden. Beide nieuwe uitgaansplekken kwamen tijdens het debat nauwelijks aan bod. Laurens Fiaert, organisator van zowel kwalitatieve dance-events als WEERWERK en de exclusieve foodhappening VOORSMAAK, vond Brugge een maatje te klein voor een club die op weekendbasis programmeert. "De helft van ons publiek komt ook uit Oostende, Maldegem en Eeklo", gaf Fiaert aan. "Zij waarderen wat we brengen, ook omwille van de aparte locaties die we uitkiezen. Ik hoop dat het stadsbestuur in de toekomst nog meer ruimte voorziet om in leegstaande panden evenementen te laten plaatsvinden."Jens Grieten vond het niet zo'n best idee om coole undergroundparties in het stadscentrum op het getouw te zetten. "Dan organiseer je je eigen tegenstand. Kompass Klub leunt geografisch helemaal niet bij de Vlasmarkt of de Oude Beestenmarkt aan en toch verkopen we elk weekend tweeduizend tickets aan mensen die van over de hele wereld komen. Vorig jaar waren we goed voor 30.000 overnachtingen in Gent. Boekingskantoren rekenen ons ondertussen tot de vijf belangwekkendste clubs van Europa. Een locatie is dus minder belangrijk dan een ijzersterk concept", gooide Grieten de knuppel in het hoenderhok. "In Gent hebben we een uitstekende verstandhouding met de ordediensten. Van Brugse organisatoren weet ik dat de lokale politie hier minder gauw meestapt in je verhaal. Voor de minste prul dreigen ze je party stil te leggen."Dit werd beaamd door Laurens Fiaert, die dit onlangs nog meemaakte tijdens een feest in de evenementenlocatie La Brugeoise. Ook schepen Goderis vond dit een kwalijke zaak en zei dat de stad privé-eigenaars financieel zal blijven ondersteunen om feestzalen te helpen isoleren, zodat geluidsoverlast tot een minimum herleid kan worden. Emily Maenhout, die op haar negentiende café Marquee nabij het Kraanplein opende, maakte de kanttekening "dat veel lawaaihinder vaak van pratende rokers en ander volk op straat komt. Als café-uitbater heb je daar weinig grip op."Het panel was het er over eens dat de openbare transportfaciliteiten in Vlaanderen ronduit ondermaats zijn. Het idee om in navolging van Oostende de hele nacht lang een taxirit aan tien euro aan te bieden, wil Goderis onderzoeken. Dat jongeren zich vooral via sociale media laten informeren, was geen verrassing. "Daarom gaan we binnenkort een nieuw internetplatform lanceren, de opvolger van Brugge leeft", kondigde de Brugse jeugdschepen aan.Maenhout stelde ontnuchterend vast dat het zogenaamde indrinken, thuis onder vrienden en vriendinnen, bij jongeren halsoverkop toeneemt. "Daarom komen ze op fuiven en in cafés zwaar beschonken toe, waar organisatoren noch uitbaters baat bij hebben", stelde ze vast.Gevolg: de ondervraagde jongeren vinden agressie de meest kwalijke zaak tijdens het uitgaan. Alles bij elkaar opgeteld gaven ze Brugge een rapportcijfer van 63 procent.De fuiforganisatoren gaven de oude stede onvoldoende. Ze missen vooral zalen met een capaciteit van zo'n vijfhonderd man. "Een beetje vreemd, want Brugge kent zeker geen gebrek aan (fuif)zalen", merkte Maenhout op. "We zijn nog geen studentenstad, maar kunnen dit binnen afzienbare tijd worden", voegde Goderis toe. "Volgend academiejaar willen we de kaap van tienduizend studenten ronden. Dit moet nog meer zuurstof geven aan het jeugdige uitgaansleven in onze stad."Ook het publiek mocht reageren. Simon De Meyere, bestuurder bij Cactus Muziekcentrum en vrijwilliger van Het Entrepot, zag vooral een positieve evolutie. "Zo'n vijftien jaar geleden trokken jongeren nog met een doodskist door de stad om het gebrek aan uitgaansleven aan te klagen. Ondertussen staan we héél wat verder. Wat ik nog het meeste mis, is de mentale ruimte voor (jongeren)cultuur. Wat meer tolerantie zou dit kunnen verhelpen", oordeelde hij.Een jongere uit De Haan die in Brugge al feestjes organiseerde, sprak vol lof over de manier waarop hij hier door de bevoegde diensten ontvangen werd.(svv)