Opnieuw bezwaren tegen windmolen langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge

Albert De Beir (uiterst links) en Robert Dermul gaven de bezwaarschriften aan Franky Demon.© Davy Coghe
Albert De Beir (uiterst links) en Robert Dermul gaven de bezwaarschriften aan Franky Demon.© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het buurtcomité van de Kruisabeelewijk heeft vrijdagnamiddag een bundel met bezwaarschriften overhandigd aan de Brugse schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. Ze kanten zich tegen de bouw van een windturbine langs de Coiseaukaai, omdat die te dicht bij hun woonwijk zal komen.

Luminus diende een nieuwe aanvraag in om een windturbine te bouwen langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge, nadat een eerdere aanvraag ongunstig advies kreeg van de Stad. Luminus voerde een kleine wijziging door op de eerdere aanvraag en beweert rekening te houden met een aantal opmerkingen die in het advies van de stad zijn gegeven. Luminus wil de geplande turbine wat verplaatsen en zorgen voor een extra groenbuffer, om de negatieve impact op de woonkern van Kruisabele te verkleinen.

Onverenigbaar

“Die argumentatie overtuigt ons niet van het tegendeel en de motivatie negeert bovendien alle overige ruimtelijke aspecten die resulteren in een negatief advies ten gronde”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. “De turbine is nog steeds onverenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening”

Hij geeft gehoor aan de argumenten in de petitie, die het buurtcomité van de Kruisabelewijk hem overhandigde. Het Boudewijnkanaal vormt voor de Stad een harde grens voor het industrielandschap. De windturbine komt in agrarisch gebied, natuurgebied en parkgebied. “Onze polderdorpen zijn voor ons prioritair. We willen de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van woonwijk Kruisabele dan ook beschermen”, zegt Franky Demon.

Windplan

“Om onze prioriteiten krachtiger te maken hebben het college en de gemeenteraad tussen de oorspronkelijke aanvraag en de hernieuwde aanvraag het windplan goedgekeurd. Daarin neemt de stad zeer duidelijk een standpunt in over het plaatsen van windturbines”, benadrukt Franky Demon. “Een belangrijk principe is het bufferen van onze woonkernen. Dat doen we in het windplan door een buffer rond deze woonkernen aan te brengen van 500 meter. Alleen al aan deze randvoorwaarde getoetst zullen we deze windturbine en dus het aangepast dossier opnieuw als negatief beoordelen”, aldus de schepen.

De stad Brugge is evenewel geen vergunningverlener in dit dossier, dat is het Vlaams Gewest. Het satdsbesturu kan enkel een advies formuleren…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.