Wingene wil massa’s bomen aanplanten

Schepenen Brecht Warnez en Hedwig Kerckhove. (foto Nele)
Schepenen Brecht Warnez en Hedwig Kerckhove. (foto Nele)
Redactie KW

De gemeente ondertekende het Vlaamse Bomencharter en de doelstelling is om tegen 2024 liefst 14.600 nieuwe bomen aan te planten. Het belang van bomen is dan ook heel nuttig en zeker niet te onderschatten.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om meer bomen te planten op hun grondgebied. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Het belang van bomen is zeker niet te onderschatten. Ze zetten CO² om in zuurstof en bieden bescherming tegen de slechte gevolgen van de klimaatopwarming zoals hitte, droogte en overstromingen. Bomen verbeteren de luchtkwaliteit, vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit.

Openbaar groen

“Intussen erkent iedereen het belang en de belevingswaarde van openbaar groen en bomen in het bijzonder”, weet schepen van Groenbeheer en Groenonderhoud Hedwig Kerckhove (CD&V). “Toch wordt niet iedereen wild van een boom voor z’n eigen deur. De experten van onze Dienst Interne Werken streven naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenarsenaal. Wij staan dan ook open voor dialoog en proberen ook open te staan voor argumenten en suggesties van onze inwoners. Tijdens de bewonersvergadering in het voorjaar werd duidelijk dat het kappen van verschillende bomen uit veiligheidsoverwegingen in het Sint-Pietersveld gecombineerd werd met het heraanplanten en de uitbreiding van het plaatselijk bomenbestand.”

Het streefdoel vanuit de gemeente is dat er tegen 2024 op het gemeentelijk grondgebied 14.600 bijkomende bomen aangeplant worden en dat komt neer op één boom per inwoner. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Alle bomen die geplant worden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 worden opgenomen in de telling.

Bedrijven en inwoners

“Als openbaar bestuur kunnen we deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren. We rekenen meer dan ooit op het inzicht van bedrijven en inwoners dat bomen een positieve impact hebben en zorgen voor afkoeling in hete weersomstandigheden, overtollig water opslorpen en zorgen voor schonere lucht”, verduidelijkt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez (CD&V) tot besluit.

(NS)

Wie sinds 2019 één of meerdere bomen aangeplant heeft, kan dit melden via de website www.wingene.be/bomentellen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.