Wingene lanceert actieplan om bijen te redden

© (Foto GF)
© (Foto GF)
Kjenta Vangampelaere
Kjenta Vangampelaere Medewerker KW

De gemeente Wingene zal de komende vijf jaar acties ondernemen om bijen te helpen bij hun zoektocht naar voedsel. Dit doet ze omdat het belang van bijen en hommels niet te onderschatten is voor voedselzekerheid en biodiversiteit. “Naast bijenvriendelijke omvormingen van ons eigen groenareaal, willen we ook bewoners en (land- en tuinbouw)bedrijven aanzetten tot actie”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez (CD&V). Het gemeentelijk zaadwinningsperceel wordt de blikvanger van het actieplan.

Veranderingen in landgebruik, versteende tuinen en dodelijke parasieten vormen een toenemende bedreiging voor wilde bijen, hommels en honingbijen. Nochtans zijn bijen van onschatbare waarde. “Bijen zorgen voor bestuiving en vruchtzetting van 3/4de van alle voedingsgewassen. Zonder deze kruisbestuivers krijgen bloemen, appelen, tomaten en aardbeien het heel lastig en verdwijnen ook heel wat wilde planten”, benadrukt Hedwig Kerckhove (CD&V), schepen van Groenonderhoud en Land- en Tuinbouw. Om de bijenpopulatie te versterken werkt de gemeente sinds vorig jaar samen met Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart en Inagro aan het project Kruisbestuivers. Intussen heeft de gemeentelijke werkgroep een bijenactieplan klaar met 25 concrete acties.

Omvorming openbare groenzones

Om bijen en hommels te helpen bij hun zoektocht naar gevarieerder voedsel, ondernam de gemeente de afgelopen jaren meerdere acties zoals de plaatselijke omvorming van het openbaar groen. Onder meer in beide gemeentelijke sportparken en in Callewaertsbos werden bloemenmengsels ingezaaid. In toepassing van het bijenactieplan wil de gemeente nog een versnelling hoger schakelen. Schepen Hedwig Kerckhove: “Op verschillende locaties gaan we de maaifrequentie terugschroeven, zodat gazons kunnen evolueren tot bloemrijker graslanden. De bijen en andere bestuivers varen hier wel bij! Dit jaar nog zaaien we in onze gemeentelijk parken en grasperken bijkomend 1 hectare meerjarige bloemenmengsels in. Met plaatselijke inspiratieborden willen we onze inwoners informeren en aanzetten tot gelijkaardige acties.”

Zaadwinningsperceel als speerpunt

De gemeente zet ook in op minder voor de hand liggende acties. “In het najaar willen we een eigen bloemenzaadwinningsperceel met een 30-tal bloemensoorten inrichten”, vertelt schepen Brecht Warnez (CD&V). “Voor elke soort reserveren we een aparte strook. Het gaat onder andere over klaproos, teunisbloem, wilde margriet, duizendblad en krokus.” Rudi Debel, ondervoorzitter van de gemeentelijke milieuraad en gepassioneerd vlinderliefhebber, is een van de grote bezielers van dit initiatief. “Als gemeente oogsten we het bloemenzaad om dan elders op het openbaar terrein in te zaaien. Tussen de percelen worden graspaden gemaaid om bezoekers te verwelkomen. Op termijn zullen ook zij zaad kunnen oogsten om thuis in te zaaien.”

Particuliere tuinen

Volgens de gemeente is de bijensterfte de jongste jaren in de omliggende streek alarmerend. Nochtans kan iedereen ook op kleine schaal zijn steentje bijdragen. “Veel bijensoorten hebben een leefgebied dat niet veel groter is dan een straat of een wijk. Zelfs een bijenvriendelijke tuin helpt de bijen om te overleven”, zegt Brecht Warnez. “Door gefaseerd te maaien, een bloemenborder aan te leggen, een bijenhotelletje te plaatsen en chemische middelen te mijden, bouw je mee aan een beter biotoop voor insecten. Zelfs een terraspot met een bloeiende struik of bloemen vormt een belangrijke groene stapsteen.” Inwoners vinden meer info en tips op www.wingene.be/bijen .

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.