Milieuvereniging vzw Groen eist in nieuwjaarsbrief meer inspanningen voor beter leefmilieu in Brugge

Erik Ver Eecke schreef een gepeperde nieuwjaarsbrief naar het Brugs stadsbestuur. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De milieuvereniging vzw Groen schrijft een open nieuwjaarsbrief naar het Brugs stadsbestuur. Daarin hekelt voorzitter Erik Ver Eecke het tekort aan inspanningen voor een beter leefmilieu.

“Dit is geen nieuwjaarsbrief met lofbetuigingen voor bestaande, maar helaas totaal onvoldoende maatregelen voor een beter leefmilieu”, schrifjt Erik Ver Eecke. “Uit de vele natuurrampen en talrijke studies hebben we in 2021 geleerd dat de mens aan de basis ligt van de vele rampsituaties in de hele wereld met zelfs talrijke doden en gewonden als gevolg.”

“Overstromingen, overvloedige neerslag, stormen, hittegolven, droogte, daling van de grondwaterspiegel, schade aan de natuurlijke plantengroei, achteruitgang van de nuttige biodiversiteit… worden elk jaar talrijker, samen met klimaatopwarming.”

Open ruimte

“Iedereen is het er over eens dat dit zo vlug mogelijk moet stoppen. Een betere ruimtelijke ordening door het stopzetten van de aantasting van de nog resterende open ruimte en waardevolle natuur speelt hierin een belangrijke rol.”

“Hierin dragen jullie als politici de grootst mogelijke verantwoordelijkheid en kunnen jullie het best bijdragen tot het nemen van noodzakelijke en dringende beslissingen voor een beter leefmilieu. Het is echter duidelijk dat het streven naar macht en geld de noodzakelijke en dringende milieuvriendelijke maatregelen veelal verwaarloost of verhindert.”

Achterhaven

“In onze streek worden we geconfronteerd met aangrijpende voorbeelden. In de Zeebrugse achterhaven is meer dan 100 hectare waardevolle natuur ten dode opgeschreven als politici niet bereid zijn de verouderde plannen uit de jaren 1970 te wijzigen. Minder ruimteverspillende haveninfrastructuur (een betere autoparking), een bouwstop voor de verbreding van het Boudewijnkanaal en het integraal behoud van de natuur in de Dudzeelse Polder is dringend nodig.”

“In de Spie tussen de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge ligt 42 hectare waterrijk poldergrasland dat belangrijk is voor de natuur en de waterhuishouding, maar dreigt verhard te worden voor nieuwe industrie. Nog meer dan 30 hectare ongebruikt industrieterrein ten zuiden van de Herdersbrug moet beschikbaar gemaakt worden.”

Voetbal

“Langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters zijn niet minder dan 80 hectare open ruimte en de vruchtbaarste Brugse landbouwgrond bedreigd door onverantwoorde industrie en voetbalinfrastructuur. Onze vruchtbaarste landbouwgrond kan beter duurzaam ingeschakeld worden in een meer dan ooit gewenste korteketen-economie voor gezonde voeding.”

“In het historisch, archeologisch en landschappelijk waardevol Chartreusegebied in Sint-Michiels wil de overheid op een oppervlakte van 24 hectare kantoorgebouwen inplanten voor hoogtechnologische ontwikkeling. Kantoorindustrie wordt het best geplaatst in de met openbaar vervoer bereikbare stationsomgeving volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.”

Wateroverlast

“Bijkomende gebouwen en verharding in de Chartreuse zijn strijdig met natuurverweving en zijn een gevaar voor wateroverlast in het Chartreusegebied dat ook belangrijk is als bufferzone en waterinfiltratiegebied nabij de overstromingsgevoelige Kerkebeek.”

“Nieuwe geplande verkavelingen – soms in watergevoelige gebieden – in Brugge en randgemeenten veroorzaken te veel verkeersoverlast en problemen van de meer dan ooit door de Vlaamse overheid ongewenste verharding. Bijvoorbeeld, de voorgestelde verkaveling De Mispelaar nabij de Assebroekse meersen voor sociale woningen.”

“Inplanten van sociale woningen waar oude huizen afgebroken worden, zoals in de Rijselstraat waar binnenkort 6 woningen op een rij gesloopt worden, waaronder het gewezen dienstencentrum De Zonnebloem, past beter op die plaats dan sociale woningen te bouwen in watergevoelige gebieden zoals de Mispelaar.”

Vuurwerk

“Ook luchtkwaliteit, temperatuurbeheersing en geluid spelen mee. Het stoppen van onverantwoorde boomkappingen in wijken, woonparken en bossen is noodzakelijk. Beter bij de jaarwisseling alle klokken laten luiden om het oude jaar uit te wuiven en het nieuwe jaar te verwelkomen, in plaats van vuurwerk af te schieten. Een vergunning geven voor rally’s en tentoonstelling met oude vervuilende autobussen moet stoppen.”

“Groen vzw hoopt dat de onheilspellende klimaatverandering en noodsituaties jullie als politici in 2022 zal leiden tot meer inzet voor meer ingrijpende milieuvriendelijke maatregelen die door allerhande organisaties voorgesteld worden”, aldus Erik Ver Eecke.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.