Kwetshage in Varsenare wordt heraangelegd in functie van natuurcompensatie

Bewonersgroep Leefbaar Varsenare is blij met de komst van het nieuwe natuurgebied. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Redactie KW

Op een boogscheut van de dorpskern van Varsenare wordt een uniek gebied heraangelegd als natuurgebied, als compensatie voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van de A11. De VLM en Leefbaar Varsenare hielden daarover een evenement om dit natuurgebied ook bij de burgers kenbaar te maken.

Het natuurgebied Kwetshage betreft de zone tussen de spoorlijn, Kwetshagestraat, kanaal en Westernieuwweg. Enkele jaren geleden werd de spoorwegovergang van de Kwetshagestraat al afgesloten voor verkeer, waardoor deze weg tussen spoorweg en kanaal grotendeels zijn functie verliest. “Als bewonersgroep die leefbaarheid nastreeft, juichen we uiteraard de komst van bijkomend natuurgebied toe”, vertelt Servaas Sieren van Leefbaar Varsenare. “Na de toelichting volgt een terreinbezoek via het jaagpad.”

In het deelgebied Kwetshage zal 45,7 hectare rietmoeras en ongeveer 15 hectare poldergrasland worden gerealiseerd als natuurcompensatie voor de Achterhaven van Zeebrugge. Bijkomend wordt in Kwetshage nog 4 hectare bestaand grasland opgewaardeerd als natuurcompensatie voor de aanleg van de autosnelweg A11. In totaal moest hiervoor 32 hectare natuur worden gecompenseerd. 24 hectare is al gerealiseerd op grondgebied Damme.

In Kwetshage is in 2012 al 4 hectare rietmoeras ingericht op de plaats waar de niet-gebruikte snelwegbrug werd afgebroken. Volgend jaar, na het broedseizoen, begint de aanleg van dit gebied.

Rondom recreatie

“Dit gebied krijgt geen publieksfunctie omdat het behalen van de natuurwaarden prioritair is en er geen verstoring door de mens mag gebeuren. VLM voorziet voor recreatief gebruik niets in het plan. In het ontwerp blijft echter de Kwetshagestraat, in een enigszins iets onverhardere versie dan nu, wel bestaan. Op die manier kan er dan wel de mogelijkheid ontstaan om langs de spoorweg en het kanaal een landelijk wandelpad te realiseren. Zo zou er toch een wandellus rondom het deel tussen de Westernieuwweg en Kwetshagestraat en het jaagpad kunnen gerealiseerd worden”, licht milieuschepen Claudia Coudeville toe.

“Dit zou voor de recreant toch een mooie lus in de natuur en op een boogscheut van de dorpskern van Varsenare betekenen.”

(PA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.