Günther Claes blijft strijden voor behoud van bomenrij aan De Rhille: “We stappen naar burgerrechtbank”

Günther Claes en Jean-Claude Monsy poseren bij de bomenrij (aan de linkerkant) die met kappen bedreigd wordt. (foto ACK) © type="Seq" Annie Callewaert
Annie Callewaert
Annie Callewaert Medewerker KW

De bomenrij langs De Rhille in Woumen blijven een punt van discussie. Terwijl Sport Vlaanderen de bomenrij liever kwijt dan rijk is, wordt door diverse mensen het verdwijnen ervan betreurd. Günther Claes, beroepshalve boomverzorger, geeft de bomen een stem.

“Ik heb de uitspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen ontvangen in verband met de iconische bomenrij van Sport Vlaanderen. De vordering in nietigverklaring werd afgewezen wegens gebrek aan belang en er is zogezegd sprake van actio popularis (algemeen belang, red.). Eigenaardig, aangezien dit bij het vorige arrest niet het geval was. Er werd nochtans duidelijk uiteengezet welk het nadeel was en is. Samen met de ‘VZW Vlaanderen, laat je bomen leven’ brengen we de zaak voor de burgerrechtbank, de tegenpartij werd hiervan al op de hoogte gesteld”, zegt Günther Claes.

Wat Günther het meest betreurt, is dat woorden niet in daden worden omgezet. “In tijden waar politici de mond en zakken vol hebben van de klimaatproblematiek stellen we vast dat het voor hen allemaal maar schijn is. In Woumen besloot Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, 32 populieren te kappen. De bomen waren gevaarlijk voor de omgeving en er brak al eens een paard uit omdat die hoge dingen een slechte invloed op die viervoeter hadden. Dit waren de argumenten van onze sportieve administrateurs.”

Het is verboden om bomen te kappen in een beschermd natuurgebied

“Het college van Burgemeester en schepenen in Diksmuide, niet meteen wakker liggend van een gezond boompje, levert op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning af. Daar ging ik, Gunther Claes, geëngageerde boomverzorger uit Diksmuide, niet mee akkoord. Daarop adviseert de provinciale omgevingsambtenaar op 6 januari 2021 om mijn beroep hiertegen in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. Er waren dan ook een verpletterend aantal argumenten om ze niet te kappen.”

Uitputtingsslag

“De provincie verleent de omgevingsvergunning toch op 9 mei 2021. Op 28 juni 2021 verzoek ik tot schorsing en vernietiging van die kapvergunning en wat later wordt de kapvergunning inderdaad vernietigd bij vonnis, uitgesproken door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

Het lijkt wel een uitputtingsslag tussen beide partijen met de bomen als wisselgeld. “De Provincie en Sport-Vlaanderen leggen zich hierbij echter niet neer, en na wat juridische pingpong wordt er een nieuwe procedure opgestart. Niet dat de advocaat van Sport Vlaanderen de muur van argumenten omver kreeg. Dus zegt de natuurvijand: Gunther Claes treedt hier op als beschermer van het ‘algemeen belang’ en dat mag niet. De moord op die bomen moet een bewezen nadeel vormen voor mijzelf, en dus mogen ze toch gekapt worden. Compleet naast de kwestie maar procedureel wel juist.” We zijn intussen 28 april 2022.

De boomverzorger blijft echter strijdvaardig: “ik geef niet op. Er is nog een mogelijkheid om die bomen te redden: de auditeur hield namelijk geen rekening met de wetgeving. Het is simpelweg verboden om bomen te kappen in een beschermd natuurgebied. We stappen naar de burgerrechtbank hiermee. Mogen we erop wijzen dat de enige die hier belangeloos strijdt voor het brokje natuur net, ikzelf, de boomverzorger is?”

Het is nu dus wachten op het vervolg, zullen de bomen mogen blijven of worden ze alsnog gekapt?

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.