Grootouders voor het Klimaat uiten kritiek op al te vage plan: “Brugge is blind voor de toekomst”

Jan Breydel en Pieter De Coninck werden geblinddoekt. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De gemeenteraad heeft het lokaal klimaatplan goedgekeurd dat tegen 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent moet beperken en tegen 2050 van Brugge een klimaatneutrale stad wil maken. Oppositie en Grootouders voor het Klimaat uiten kritiek.

“Geen klimaatplan zonder middelen. Blijft Brugge blind voor de toekomst?” Die boodschap prijkte maandagmorgen op het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt in Brugge. Beide Brugse helden uit de Guldensporenslag werden geblinddoekt. Met deze actie uiten de Brugse Grootouders voor het Klimaat kritiek op het lokaal klimaatplan.

Tijdstabel

Ze vinden het positief dat Brugge een ambitieus plan heeft, maar woordvoerder Luc Sap wijst op tekortkomingen: “Zonder duidelijke tijdstabel, die aangeeft hoe Brugge dit in de praktijk zal waarmaken, vrezen we dat de stad de doelstellingen nooit zal halen. Onder Renaat Landuyt beloofde Brugge met zijn burgemeestersconvenant de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen. Dat streefdoel bleef op amper 10 procent minder uitstoot steken. Het stadsbestuur geeft niet aan met welke omkadering en financiële middelen ze alles wil realiseren. Er zijn meer dan 200 actiepunten, met welk geld zullen die uitgevoerd worden? We rekenen erop dat binnen de drie maanden, als de begrotingswijziging doorgevoerd wordt, te zien zal zijn hoeveel geld Brugge in 2022 wil spenderen aan het klimaat. We krijgen de indruk dat het huidig stadsbestuur de uitvoering van de klimaatdoelstellingen wil doorschuiven naar de volgende legislatuur.”

Als Brugge een lening kan afsluiten voor een expohal, moet dit ook voor klimaatinvesteringen kunnen

Luc Sap illustreert dit met een voorbeeld: “Brugge wil dat tegen 2030 14.500 woningen beter geïsoleerd zijn. Dat betekent dat per jaar 1.500 huizen gerenoveerd moeten worden. Daarvoor moet je naar de wijken trekken, de mensen wegwijs maken in de papieren winkel van premies. Het moet voor de Bruggelingen betaalbaar en haalbaar blijven. Bijgevolg zal de stad investeringen moeten voorschieten. Dat vereist omkadering en sluitende financiering.” De Grootouders voor het Klimaat vragen de Stad om prioriteiten op te stellen: “Er is nood aan een klimaatfonds. Men beweert dat door corona de stadskas leeg is. Maar Brugge is de op één na centrumstad met de minste schuld per inwoner. Als de stad bij de banken een lening kan afsluiten voor een congrescentrum of een expohal, moet dit ook voor klimaatinvesteringen kunnen.”

Voorts dringt de actiegroep aan op een degelijke opvolging: “Een warmtenet realiseren is duur, maar nog niet eens begroot. Zal men hiervoor opnieuw de Katelijnestraat moeten openbreken?” Gelijkaardige kritiek was maandagavond te horen in de gemeenteraad. Geert Van Tieghem (N-VA) stelt dat het klimaatplan betaalbaar moet blijven voor de gewone Bruggeling en dat het de concurrentiekracht van onze bedrijven niet mag aantasten. Partijgenoot Dirk Barbier stelt voor dat de stad uitpakt met een premie om je huis beter te isoleren. Janos Braem (Groen) ziet grote contrasten tussen het huidig beleid en het klimaatplan: “Zal er werk gemaakt worden van coöperatieve windturbines? Wordt er in de binnenstad ruimte vrijgemaakt voor de fietsen en zullen automobilisten ontmoedigd worden om naar het centrum te rijden?”

Kloof

Doenja Van Belleghem (CD&V) en Pascal Ennaert (Vooruit) hopen dat het klimaatplan sociaal rechtvaardig is en niet de kloof tussen arm en rijk vergroot. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) noemt het dagdromerij: “Een druppel op een hete plaat, de internationale grootmachten spelen niet mee. De meeste Bruggelingen houden op het eind van de maand niks over om energiezuinige maatregelen te betalen.” Sandrine De Crom (Open VLD) vindt dat de stad het voorbeeld moet geven inzake de isolatie van gebouwen. Het verheugt haar dat Brugge inzet op het ontharden van openbare domeinen en op de installatie van extra laadpalen: “Anders wil niemand elektrisch rijden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier