Enorme ravage in waardevol natuurgebied Sint-Arnolduspark in Anzegem: “Ecologische ramp”

Het deel dat in het bos aangetast is, was één van de gevoeligste plekjes wat hyacinten betreft. © GV
Gerda Verbeke

Wat een ontspannende nieuwjaarswandeling had moeten worden komende zondag 5 februari waar ‘het genieten van de natuur van bie oes’ centraal staat volgens de uitnodiging, eindigt in een nachtmerrie. “Uitgerekend in de twee bosrijkste percelen waar natuur primeert, heeft een bosexploitant een ravage aangericht”, klinkt het bij Natuurpunt Krekel Anzegem.

De nieuwjaarswandeling georganiseerd door Natuurpunt Krekel Anzegem die zal starten om 14 uur aan het woonzorgcentrum Ter Berk in de Berkenlaan in Anzegem, zal volledig in het teken staan van een protest. “De bosrijkste delen van het Sint-Arnolduspark die al sinds 1994 afgesloten zijn omwille van de indrukwekkende biodiversiteit, zijn met de grond gelijk gemaakt”, aldus Natuurpunt Krekel Anzegem. “Midden januari richtte een bosexploitant een enorme ravage aan. “Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is nog altijd niet duidelijk, maar de gevolgen zijn er!”

Kaakslag

Natuurpunt Krekel Anzegem wil zondag protesteren tegen de kaalslag die in het Sint-Arnolduspark is gebeurd. “Het is een regelrechte ramp voor de biodiversiteit”, klinkt het bij de vrijwilligers van Natuurpunt. “Op het moment dat de boshyacinten op het punt staan te ontkiemen, is er iemand die meende het bos een dienst te bewijzen met een grote ‘bosschoonmaak’. Het deel dat in het bos aangetast is, was één van de gevoeligste en dierbaarste plekjes wat hyacinten betreft. Er zijn brede ruimingspistes gemaakt en er is daarbij veel sleepschade.”

Communicatie gemeentebestuur

“We hebben altijd gecommuniceerd naar het gemeentebestuur dat we in die zone een nulbeheer nastreefden. De grote biodiversiteit aan bomen en struiken en de vele oudbossoorten waren daarbij de voornaamste motivatie. Doordat het afgesloten was, was er bovendien geen gevaar voor de veiligheid van de recreanten die daar passeerden. Als het anders was geweest, dan hadden we daarvoor alle begrip gehad. Nu is er zonder enig overleg overgegaan tot deze ravage.”

“Het is onmogelijk om aan te geven wat er zal verdwenen zijn en wat zal overleven. De hyacintjes zullen klappen krijgen, maar zullen het wel overleven. Echter zijn er andere, nog zeldzamere oudbossoorten zoals bosgierstgras en muskuskruid, om nog te zwijgen van de stinzeplanten, indicatoren van eeuwenoud samengaan van bos en park, zoals zwartblauwe rapunzel. Door de (her)aanplant van haagplantjes is de randzone waar die soorten voorkwamen ook omgewoeld. Het is dus afwachten of we die soorten in het voorjaar nog terugzien. Zo’n bostype als eiken- en beukenbos met wilde hyacint is nu eenmaal zeer gevoelig voor intensieve exploitatie.”

Ecologische ramp

Het waren de Groenvrijwilligers die deze ramp ontdekten. “Afgelopen weken heeft een firma met voertuigen op rupsbanden bijna alle takkenwallen opgeruimd, mulchmaag met dood hout weggesleept, paden vernield, groeigebied boshyacint platgereden en alle paden onbegaanbaar gemaakt. Bordjes ‘Niet betreden’ en uitleg takkenwallen staan er nog! Maar waarom? De ecologische aanpak is in één klap weg! Het is een ecologische ramp! Groenvrijwilligers kunnen hier niet meer gidsen want ecologisch is het nu een grote nul”, klinkt het kwaad en onthutst.

De schepen van Milieu Davy Demets (Inzet) zegt dat hij niet op de hoogte was van de werken. “Er was een akkoord om omgewaaide bomen van de paden weg te halen en het stuk park wat op te schonen”, zegt schepen Demets. “In het stuk van Natuurpunt mochten geen grote werken plaatsvinden.”

Gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) liet weten dat hij hierover een vraag zal stellen op de volgende gemeenteraad.

Reactie burgemeester

“Wij hebben een twintigtal bomen die vorig jaar op 18 februari waren omgewaaid door de storm, opgeruimd”, reageert burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Deze boomstammen, met een gewicht van twee ton, konden niet met mankracht uit het park gehaald worden. Om deze klus te klaren werd er een lichte kraan van vier ton ingeschakeld. Deze boomstammen zijn dan gehakseld geworden. Er kwamen enorm veel reacties van mensen die zich afvroegen wanneer het bos ging ‘opgeruimd’ worden. Bij Natuurpunt moet alles blijven liggen, maar als gemeente kregen we de commentaar dat we het park, dat ons één miljoen euro kostte in 2016, gekocht hadden maar het niet konden onderhouden. Onder de hopen snoeihout werden er bruine ratten gespot en langs de vijvers muskusratten. Ik moest dus wel actie ondernemen.”

De burgemeester geeft toe dat hij een fout maakte door hieromtrent niet met Natuurpunt te hebben overlegd. “We hebben geen enkele boom afgekapt, enkel opgeruimd. Ik erken wel dat ik een fout maakte door niet op voorhand met Natuurpunt te overleggen over de aanpak. “Alleszins moest het snoeihout opgeruimd worden omwille van ongedierte. Eigenlijk komt het erop neer dat we gewoon buiten gezet worden door Natuurpunt”, vervolgt Devogelaere. “Zij bepalen wat er gebeurt. Ik was het dus die de opdracht gaf aan een firma om de werken op deze manier uit te voeren op basis van wat ik hoorde van de bevolking en wat ik zelf vaststelde.”

Geen begrip

“Van een rattenprobleem hebben wij nog niets gehoord”, zegt Natuurpunt. “En mocht dat er zijn, dan pak je dat op een andere manier aan. De bosuil die daar zijn territorium heeft, is een topjager die de populatie ratten onder controle houdt. Dat maakt deel uit van het natuurlijk evenwicht in een gezond en biodivers bos of natuurgebied. We betreuren het enorm dat de burgemeester ons op geen enkele manier betrokken heeft vooraleer hij de opdracht gaf aan die firma.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.