Burgerbeweging woest na kappen van eeuwenoude zomerlindes

Landschapsarchitect Carl Vandenberghe en groenvrijwilliger Jan Vanleeuwen bij de twee omgehakte zomerlindes. (foto GV)
Landschapsarchitect Carl Vandenberghe en groenvrijwilliger Jan Vanleeuwen bij de twee omgehakte zomerlindes. (foto GV)
Redactie KW

Tegen de verwachtingen van de actievoerders en de schepen van Ruimtelijke Ordening Davy Demets (Inzet) in, werden er begin december twee honderdjarige lindes omgezaagd in de toekomstige residentie ‘Park Linde’ tussen de voormalige textielfabriek Matthijs en de spoorweg in Vichte. Ze waren nochtans van mening dat de bouwheer deze waardevolle bomen ging sparen omdat ze niet in de weg stonden voor de inplanting van de gebouwen.

Een drietal weken geleden startten de werken om het verkavelingsterrein bouwrijp te maken om er een appartementencomplex met 55 appartementen te bouwen.

“Reeds in december 2016 waren er 50 bezwaarschriften, nog voor de officiële bouwaanvraag werd ingediend”, vertelt groenvrijwilliger Pol Ostyn. “Dit onder meer om de twee lindes en een oude zomereik die naast het voormalig vervallen boerderijtje stonden, te laten staan. Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat gefinaliseerd werd in september 2017, werd in 2012 enkel de kapel als bouwkundig erfgoed vastgesteld. Sinds augustus 2019 hangt er als stil protest een laken rond de eik met daarop ‘erfgoed’ geschreven.”

“Ik betreur ten zeerste dat die twee linden zijn omgezaagd en dat ik ben voortgegaan op de mondelinge belofte van de bouwheer om deze twee bomen te laten staan”, vervolgt schepen Demets. “Momenteel ben ik bezig om te kijken hoe we dit in de toekomst zo min mogelijk kunnen tegenkomen. Onze dienst Ruimtelijke Ordening zou met de Milieudienst bij ieder verkavelingsproject ter plaatse moeten gaan en kijken welke waardevolle bomen zich daar bevinden en in samenwerking met Leiedal dit in kaart brengen.”

Mondelinge afspraak

“Ik erken dat in de vorige legislatuur Leiedal in de fout ging door de bomen niet in te tekenen en ook de gemeente door dit niet vast te stellen. De bezwaarschriften die nadien werden ingediend om de bomen te behouden, werden niet ontvankelijk verklaard omdat die bomen niet in het RUP waren opgenomen. Uiteindelijk werd er eind mei 2020 mondeling overeengekomen tijdens een bijeenkomst met de bouwheer Pieter Vandewiele en de groenarchitect, enkele mensen van Natuurpunt Krekel Anzegem en mezelf om de twee linden te laten staan en werd met aandrang gevraagd om de grote zomereik ook te behouden.”

“Omdat de lindes buiten de bouwlijn stonden, stelde Eribo dat deze gingen behouden blijven en de zomereik zou verplaatst worden. Door deze communicatie liet ik helaas enkel de zomereik in de bouwvergunning opnemen.”

“De wetgeving op Vlaams niveau is hierin niet duidelijk”, zegt voorzitster Natuurpunt Krekel Anzegem Griet Couvreur. “Dat waardevolle bomen behouden of gecompenseerd moeten worden, kan ruim geïnterpreteerd worden. Men mag niet vergeten dat een honderdjarige boom met een rijk ecosysteem niet zomaar gecompenseerd kàn worden.”

Waarde van bomen

“De bomen zijn eraan”, stelt Pol Ostyn. “Het zou goed zijn dat projectontwikkelaars bij toekomstige projecten wel trachten waardevolle bomen zo veel mogelijk te behouden. In de Beukenhofstraat is er in de site van dokter Decock recent een zwarte berk afgezaagd om het reclamebord zichtbaar te zetten. Het zou toch moeten kunnen dat Leiedal bij het opstellen van het RUP standaard beperkingen oplegt voor het rooien van bomen in deze landschappelijk zeer waardevolle tuin. Alleszins voor mij is het woordbreuk door de bouwheer, die lindes gingen blijven staan! Het feit dat er dan uitgepakt wordt in hun publiciteit met grote lindebomen is wraakroepend.”

“De waarde van bomen is bij alle lagen van de bevolking aan het doordringen en bij dit inzicht heeft de coronacrisis zeker meegeholpen”, klinkt landschapsarchitect Carl Vandenberghe triest. “We leven nu al in een van de meest bosarme regio’s van West-Europa. Nu bestaat de procedure bij aanvang erin om het terrein te ‘zuiveren’. En dan te weten dat traditioneel de linde de boom was waaronder er gerechtigheid werd uitgesproken.”

Miscommunicatie

Volgens Eribo is hier sprake van miscommunicatie en werd de site ontwikkeld op basis van de strikte voorwaarden volgens het RUP. “We kunnen enkel stellen dat de bomen conform de omgevingsvergunning zijn gerooid” stelt bouwheer Pieter Vandewiele.

“De bijna volledige site zal opnieuw aangelegd worden met uitdrukkelijk veel aandacht voor groen. Als we de footprint vergelijken, worden de bestaande gebouwen met een totale footprint van 3.370 m² vervangen door vier nieuwe gebouwen van in totaal 1.760 m² (10% van het totale terrein). Het zal een mooie opwaardering zijn voor deze locatie en voor Vichte.” (GV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier