Bewoners Wijk Ter Elst zien bomen in voortuin gerooid: “Toen we die brief kregen, sloeg de schrik ons om het hart”

Christine Fasseur en Luc Defever bij hun 35 jaar oude treurberk. (foto LOO)
Redactie KW

In Hulste werden de voorbije week 116 bomen gerooid en er komen 126 nieuwe in de plaats. De omzendbrief van eind september was even schrikken voor de bewoners van de Wijk Ter Elst, Nachtegalenlaan en Zwaluwenlaan. Schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) geeft uitleg: “Het uitgangspunt is: de juiste boom op de juiste plaats.”

Een omzendbrief van Stad Harelbeke van 22 september zorgde de voorbije dagen en weken voor enige onrust en ongeloof in de wijk Ter Elst, Nachtegalenlaan en Zwaluwenlaan. In de brief (zie kader) werd melding gemaakt van rooien en aanplanten van bomen en het herstellen van voortuinen zoals ze jaren geleden waren. “Toen we die brief zagen, sloeg de schrik ons om het hart”, zeggen bewoners Christine Fasseur en Luc Defever uit de Zwaluwenlaan. “We wonen hier al sinds 1977. Onze treurberk is 35 jaar oud en die zou nu weg moeten? De dag dat we de brief in de bus kregen, was het rooien al begonnen. Het zou me pijn doen moest onze boom die we zelf plantten, gerooid worden. Die boom is kerngezond.”

Intussen kregen Luc en Christine een mail van de stadsdiensten met de melding dat hun boom gespaard wordt omdat hij in goede staat is. “Dat was een hele verademing. Wat een opluchting”, zucht Christine. Intussen kwamen er heel wat reacties van andere bewoners op sociale media.

De stad gaat nu al beslissen wat de mensen in hun voortuin moeten doen

Bezorgde reacties

“De stad Harelbeke gaat nu al beslissen wat de mensen in hun voortuin moeten doen. Heeft men gedacht aan de nadelen van die nieuwe bomen? Insecten in de zomer, afvallende bladeren die riolen verstoppen, wortels die funderingen beschadigen, beperkt zonlicht, …”, luidt het bij Philip. “Sinds wanneer kan de stad beslissen hoe je je voortuin aanplant? Het is toch je eigendom en je betaalt er jaarlijks eigendomstaks voor”, meent Ann. Eric ziet nog andere dingen: “Voortuinen moeten groener worden. Dit is helemaal goed. Er zullen wel veel mensen hun voortuin moeten aanpassen en struiken, steentjes en beeldjes verwijderen. Ik lees dat ze in elke voortuin een boom gaan planten voor meer groen. Hierbij stel ik mij toch vragen. Een boom zal het daglicht wegnemen. Elk huis heeft een groot raam en we zullen veel minder zonlicht zien als deze bomen groeien. De boom zal geplant worden in de voortuin met gras erbij. Maar er is nu al mooi groen gras. Door de bomen zal het gras minder en op termijn geen zonlicht meer krijgen. Resultaat, het gras sterft af. Wie heeft hier ook al aan gedacht? Ik zou er toch nog eens goed over nadenken. Vandaag is er geen probleem, maar wat als die bomen beginnen te groeien? Gaan ze ze dan ook kappen zoals ze nu al enkele dagen bezig zijn in onze straten? Dat waren mooie, gezonde bomen. Nu zijn ze tot op de grond afgezaagd. Ik vind dat niet kunnen.”

Nieuwe aanplanting

Schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) sust en geeft toelichting. “In navolging van het groenplan, bomenbeleids- en beheerplan vinden er de komende jaren systematisch bomenomvormingen in alle wijken plaats. Op basis van het aanwezige bomenareaal in de wijk, zowel kwantitatief als kwalitatief, werd een analyse en planning gemaakt van de om te vormen wijken”.

De Nachtegalenlaan, Zwaluwenlaan, Chrysantenlaan en Kwademeerslaan werden op basis van de analyse als prioritair beschouwd.

“Komend plantseizoen, de winter van 2022-2023, wordt de volledige bomenomvorming op Ter Elst gerealiseerd. Hierbij worden 116 bomen gerooid. Dit zal in eerste instantie een kale aanblik geven. Gelukkig gaan we dan heel snel over tot het aanplanten van een 126-tal nieuwe bomen. Hierbij is het uitgangspunt ‘de juiste boom op de juiste plaats’. We houden daarbij vooral rekening met de beschikbare ondergrondse én bovengrondse ruimte. Zowel door de locatie als de boomsoort zorgvuldig te kiezen, beperken en vermijden we eventuele toekomstige hinder. Met deze investering maken we van de wijk Ter Elst een groene, levende én leefbare wijk. Voor de talloze voordelen van bomen verwijzen we graag naar ons stedelijk groenplan. Deze werken zullen de komende weken en maanden mogelijk wat hinder veroorzaken, maar deze proberen we tot een minimum te beperken. Het volledige ontwerp én de uitvoering gebeuren door de eigen groendienst.”

Meer info over beleidsvisie en beheerdoelstellingen is te vinden op www.harelbeke.be/bomenbeleidsplan en www.harelbeke.be/bomenbeheerplan.

De bief d.d. 22 september 2022

Beste bewoner,

We stellen vast dat u als inwoner van de wijk Ter Elst/Nachtegalen- en Zwaluwenlaan een deel stadgroenzone voor uw woning, privaat gebruikt of dat u deze voortuin heraanlegde zonder dat de stad (als eigenaar) hierover werd ingelicht. De stedelijke groendienst voorziet dit najaar een vergroen-operatie op de wijk, conform de huidige beleidsintenties van het stadsbestuur om wijken te ontharden en te vergroenen. Een eerste concrete stap is het extra aanplanten van straatbomen. Ook in de privaat gebruikte stadsgroenzones (voortuinen) voorziet het stadsbestuur om er een extra boom aan te planten. De stad verzoekt u daarom om die gebruikte voortuin in zijn oorspronkelijke staat (graszone) te herstellen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.