1.098 unieke waarnemingen tijdens 1.000-soortendag in Hooglede en Staden

De vertegenwoordigers van het partnerschap met v.l.n.r.: Jurgen Vanlerberghe (gedeputeerde provincie + voorzitter Stadlandschap West-Vlaamse hart), Johan Bostoen (Natuurpunt Mandelstreke), Mieke Soete (Natuurpunt Mandelstreke), Michael Parmentier (Natuurpunt Mandelstreke), Chris Verhaeghe (schepen Staden), Peter Demey (Hoeve Wabi Sabi), Wim Marichal (Natuurpunt Mandelstreke), Philippe Deprez (Natuurpunt Mandelstreke), Sofie Declercq (Natuurpuntkern Groot-Staden), Wim Declercq (Natuurpunt), Julie Misplon (schepen Hooglede), Frank Renard (Omgeving, Milieu en Landbouw gemeente Hooglede) en Koen Vankeirsbilck (Stadlandschap West-Vlaamse hart). © foto Stadlandschap West-Vlaamse hart
Redactie KW

Op de zesde editie van de 1.000-soortendag hebben experten maar liefst 1.098 planten en dieren geregistreerd. De tellingen vonden op 11 en 12 juni plaats in Hooglede en Staden.

Het doel van het telweekend is 1.000 soorten planten en dieren inventariseren in 48 uren tijd. Dit jaar trommelden Natuurpunt Mandelstreke, de provincie en Stadlandschap West-Vlaamse hart een 30-tal experts op om alle hoekjes en kantjes van Hooglede en Staden af te schuimen. Deze grootschalige inventarisatie levert een mooie momentopname op van hoe het gesteld is met de biodiversiteit in deze twee gemeenten.

Resultaten

Tijdens het 1.000-soortenweekend hebben in totaal 73 mensen 3.411 waarnemingen van wilde planten en dieren in de natuurdatabank ‘waarnemingen.be’ ingegeven. Goed voor 1.098 verschillende soorten. Op 11 en 12 juni werden in Hooglede 179 soorten en in Staden 162 soorten voor het eerst waargenomen.

Met 346 soorten maken de planten de grootste soortengroep uit. De experts brachten ook enkele zeldzame planten in kaart, zoals bijvoorbeeld groot glidkruid op de site van Dominiek Savio en zwartsteel op de begraafplaats van Oostnieuwkerke.

De tweede grootste soortengroep zijn nachtvlinders en micro’s. Zij hebben de teller met 146 aangedikt. In de nachtvlinderval troffen ze ook enkele heel zeldzame soorten aan: witte spaandermot en smalle weegbreemot.

Met 88 soorten vervolledigt de groep ‘wantsen en cicaden’ de top drie. Unieke waarnemingen zijn die van de macrosteles sardus in bos Ter Kerst en van Atlantische steilneus in het Vijverbos, twee soorten die nooit eerder zijn waargenomen in België.

Zo’n 1.000-soortendag brengt ook vaak minder fraaie soorten in beeld. Zo troffen we in de fuiken die in de bufferbekkens werden uitgezet massaal veel blauwband aan. Deze vissoort is een invasieve exoot en woelt de bodem van waterpartijen op. Negatieve gevolgen hiervan zijn verrijking van water, algengroei en zuurstofgebrek. Daarnaast voedt deze vis zich met allerhande waterleven zoals eieren en larven van ongewervelde waterdieren, amfibieën en andere vissoorten.

Toekomst

Op basis van de samenwerking en de resultaten van deze 1.000-soortendag zullen de gemeenten, de Provincie, Stadlandschap en Natuurpunt in de toekomst nog meer afstemmen en samenwerken om de biodiversiteit in Hooglede en Staden op te krikken.

Een volgende editie van de 1.000-soortendag in het West-Vlaamse hart plant het Stadlandschap in Ledegem en Moorslede.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.