Dankzij Rotary Menen kan VLINDER-weerstation voort bestaan

Schepen Griet Vanryckegem, Mieke Malfrere (leerkracht wiskunde), Carl Castelein (Rotary Menen) en schepen Patrick Roose bij het weerstation.© GF
Schepen Griet Vanryckegem, Mieke Malfrere (leerkracht wiskunde), Carl Castelein (Rotary Menen) en schepen Patrick Roose bij het weerstation.© GF
Redactie KW

Het VLINDER-project (VLaanderen IN DE weeR) is een wetenschappelijk project waar verscheidene partners samen het weer meten waar tot vandaag geen data beschikbaar zijn. Dit doen ze aan de hand van meer dan 60 weerstations. Een daarvan staat in Menen en kan nu door ondersteuning van Rotary Menen voort blijven bestaan.

Wetenschappelijk onderzoek naar het weer en de klimaatsverandering zijn van groot belang in onze hedendaagse maatschappij. Lokale weersmetingen worden hierbij alsmaar belangrijker omdat ze de data detailleren en hiaten aanvullen. Het VLINDER-project (VLaanderen IN DE weeR) is een wetenschappelijk project opgestart door de universiteit van Gent waarbij burgers, Vlaamse scholen, wetenschappers en lokale partners samen het weer in omgevingen meten waar op vandaag nog geen data beschikbaar zijn. Dit doen ze aan de hand van een uitgebreid netwerk van meer dan 60 weerstations.

Sponsoring

Een van die weerstations staat in Menen. Normaal liep het project af eind 2020, maar UGent ging op zoek naar lokale partners die via een bijdrage mee zorgen voor het voortbestaan van dit waardevolle netwerk. Voor het weerstation in Menen stapte Rotary Club Menen naar voren, zij sponsoren dit educatieve wetenschappelijke project.

“We danken de Rotary van harte voor de ondersteuning van dit wetenschappelijk-educatieve project. Onze scholen kunnen er meteen gebruik van maken. Met een QR-code op het infobord of via de site kan je met de data aan de slag”, vertelt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem. “Voor ons past dit project binnen onze zeven strategische actiedomeinen waaronder het ondersteunen van onderwijs en het beschermen van het leefmilieu”, voegt Carl Castelein van Rotary Menen eraan toe.

Hitte-eilandeffect

In een stad zoals Menen waar veel verharding is, trachten ze met de data van het weerstation het hitte-eilandeffect waar te nemen. Dit is een fenomeen waarbij gemiddeld een hogere temperatuur gemeten wordt in de stad dan op het platteland onder andere door de aanwezige gebouwen en verharding.

“Ons weerstation staat in de Yv. Serruysstraat 28, op de technische dienst en is tijdens de openingsuren vrij te bezichtigen. Het is onze hoop burgers en scholen aan te spreken en in contact te brengen met het wijzigende klimaat”, zegt schepen van Klimaat Patrick Roose. Er zijn verschillende leerpaden beschikbaar voor klassen die wensen een project uit te werken rond het weer. Mieke Malfrere, leerkracht wiskunde aan het Sint-Aloysiuscollege, gaf aan dat deze data onder meer gebruikt worden in de lessen rond afgeleiden. Je kan deze data overigens ook raadplegen op de vlinderwebsite.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.