Jeroen uit Roeselare zorgt voor groene heraanleg van centraal plein in hoofdstad van Albanië

Frederic Vansteenkiste

Met ongeveer 1.200 bomen van 32 soorten, 5.000 struiken en meer dan 80.000 vaste planten gaat het om het grootste project in Europa wat het groen betreft. Nochtans stond Jeroen Deseyn uit Roeselare, een van de verantwoordelijken voor het monsterproject, nog niet zo lang geleden voor de klas in Roeselare en Ardooie.

Je bent nu tuinarchitect, maar stond niet zo heel lang geleden nog voor de klas in Roeselare en Ardooie. Van waar de switch?

“Door m’n interesse in alles wat leeft en beweegt, koos ik indertijd voor Biologie aan de KULeuven. Daarna behaalde ik ook een diploma Milieuwetenschappen aan dezelfde unief en voldeed ik m’n stage voor de Lerarenopleiding. Ik kreeg na m’n stage zowel aan de KATHO (huidige Vives) als in het Klein Seminarie de kans om te blijven werken. Hierdoor ben ik eigenlijk in het onderwijs gerold. Ik vond het lesgeven zodanig boeiend, dat ik dit ben blijven doen, hoewel ik in oorsprong met m’n opleiding niet de bedoeling had om zelf les te geven. Tijdens mijn onderwijsperiode heb ik ook de kans gekregen om zowel in het middelbaar als in het hoger les te geven. Dit maakte het extra afwisselend en uitdagend.”

Jeroen uit Roeselare zorgt voor groene heraanleg van centraal plein in hoofdstad van Albanië

“Ondertussen tekende ik in mijn vrije tijd enkele tuinen voor familie en vrienden en ik merkte dat me dat wel lag. Van thuis uit en van kinds af was ik altijd al geïnteresseerd in plantjes en beestjes. M’n ouders hebben een mooie ontworpen tuin (door tuinarchitect Geert Bossaert) en ik kon me zelf ook uitleven met een eigen tuintje. Ik zat toen al veel in de aarde te wroeten. Als plantenliefhebbers hoorde ik thuis vaak de Latijnse namen van de vele soorten en variëteiten.”

Ondertussen tekende ik in mijn vrije tijd enkele tuinen voor familie en vrienden

“Vandaar dat ik het idee kreeg om de opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur te volgen. Ik combineerde deze opleiding met voltijds werk, wat wel zorgde voor een zeer drukke periode van drie jaar. Vorig jaar moest ik dan stage volgen. Dit is voltijds eb bijgevolg moest ik mijn werk opzeggen. Ik heb stage gedaan in Brussel bij Erik Dhont, een bekende tuinarchitect die zowel private als publieke projecten tekent.”

Jeroen uit Roeselare zorgt voor groene heraanleg van centraal plein in hoofdstad van Albanië

Waar werk je nu precies?

“Ik werk nu als tuin- en landschapsarchitect bij Plant en Houtgoed bvba. Dit is een ecologisch geïnspireerd bureau in Leuven dat zowel private tuinen, parken als publieke ruimtes inricht. Ook voor het vergroenen in steden en speelplaatsen worden ze veel gevraagd. Sfeer, inheemse beplanting, ecologische processen en beleefbaarheid zijn belangrijke elementen in hun design. Om dit te kunnen bereiken op een verantwoorde manier is een gedegen achtergrondkennis nodig. We ontwerpen beplantingen die complex in elkaar gemixt worden om niet enkel mooi en interessant, maar ook onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn. In de opleiding tuinarchitectuur wordt daar eigenlijk te weinig nadruk op gelegd. Zeker met de huidige druk op de natuur is het zo belangrijk om, waar mogelijk, rekening te houden met inheemse planten die op hun beurt voedsel zijn voor zoveel diersoorten. Vandaar dat m’n opleiding als bioloog zeker een meerwaarde is.”

Er zijn vermoedelijk wel een paar verschillen met je job in het onderwijs…

“Het grote voordeel is dat ik ‘s avonds na het werk of in het weekend geen stress meer heb met de voorbereidingen voor de volgende dag. Dit is een aspect dat enorm wordt onderschat aan het onderwijs. Ook in de tijdsindeling ben ik veel vrijer, het maakt niet uit wanneer ik bijvoorbeeld een korte pauze neem.”

“Het nadeel is dat je met minder mensen in contact komt. Ook het contact met leerlingen en studenten mis ik soms wel. De verlofperiodes zijn ook heel wat korter, maar nu kan ik wel kiezen wanneer ik er even tussenuit ga.”

Jeroen uit Roeselare zorgt voor groene heraanleg van centraal plein in hoofdstad van Albanië

Je bent nu aan de slag in Tirana. Om wat voor project gaat het daar?

“Op dit moment ben ik hier al bijna drie maanden in Tirana voor de aanleg van het centrale plein. Aangezien dit de hoofdstad is, liggen veel regeringsgebouwen, opera en musea dichtbij of rond het plein. Dit is op dit moment het grootste project in Europa wat het groen betreft. Ongeveer 1.200 bomen van 32 soorten, 5.000 struiken en meer dan 80.000 vaste planten worden verweven tot 11 parken rond het centrale plein.”

“Het Brussels architectenbureau 51N4E heeft jaren geleden de wedstrijd gewonnen voor het nieuwe plein. Omdat men aanvoelde dat het groenaspect niet helemaal klopte, is men bij ons te rade gekomen. Wij hebben vervolgens het vorige design serieus gewijzigd en meer beleefbaar gemaakt. Er is nu veel meer groen aanwezig dan oorspronkelijk en men kan nu veel meer ‘in’ het groen lopen. We werken met gelaagdheid, complexe mixen, seizoensvariatie en heel veel soorten.”

We laten de mensen in Albanië weer bewust worden van de schoonheid van hun inheemse flora

“Bovendien hebben we een studie opgezet om enkel de inheemse beplanting te gebruiken. Veel van de tuinplanten die men bij ons gebruikt, zijn namelijk afkomstig uit de Balkan of het mediterraan bekken. Op deze manier laten we de mensen in Albanië bewust worden van de schoonheid van hun inheemse flora. Deze aanpak is voor hen volledig nieuw, temeer omdat men in parken en aanleg van groen eigenlijk geen vaste planten gebruikt. Ook het planten van bomen van een serieus kaliber is hier pionierswerk. Doordat Albanië een jarenlange crisis heeft meegemaakt na de val van het communisme – met het huidige negatieve beeld als gevolg – is alles en dus ook de groenindustrie nog vrij recent. Alles wordt op dit moment dan ook geïmporteerd uit voornamelijk Italië.”

Jeroen uit Roeselare zorgt voor groene heraanleg van centraal plein in hoofdstad van Albanië

“We hebben de beplanting ontworpen als een ‘vegetatie’. Dat wil zeggen dat we niet enkel ‘mooie’ planten hebben gebruikt, maar vooral planten die samen een levend geheel vormen, endie in de loop van de jaren een stabiel systeem zullen vormen. Ook dit is eigenlijk behoorlijk baanbrekend op Europese schaal. In november, het volgende plantseizoen, start fase 2. Dan wordt een ander deel aangelegd.”

Kom je af en toe nog eens in Roeselare? En hoe kijk je nu -als tuinarchitect- naar de groene ingrepen die er tegenwoordig gebeuren in de stad?

“In Roeselare beweegt er de laatste tijd heel wat. Zeker wat het groen betreft zijn we grote stappen vooruit aan het maken. Een groenere stad is sowieso een meer leefbare stad, of je nu al dan niet bewust naar het groen kijkt. Als we zien van waar we komen in een van de meest natuurarme regio’s in West-Europa, is Roeselare zeker wat ambitieuzer geworden op dit vlak.”

De heraanleg van Park Ter Walle is zeer positief. Er zouden heus wat meer van die stadsparkjes mogen zijn

“Ik vind het niet autovrij maken van de Grote Markt en aanpalende straten wel een gemiste kans. De auto wat verder moeten parkeren is heus niet de aanleiding voor minder klanten voor de vele winkels in het centrum. Integendeel, zoals zovele steden bewijzen en studies ook aantonen, blijken mensen net meer tijd door te brengen in een aangenamere omgeving, wat alleen maar meer aantrekking betekent.”

“Het meer beleefbaar maken en een veiliger gevoel creëren in Park Ter Walle, met respect voor het huidige bomenbestand, is zeker zeer positief te noemen. Er zouden heus wat meer van die stadsparkjes mogen zijn. Roeselare is een groeiende centrumstad: meer mensen, meer nood aan groen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.