Groen licht voor inrichtingswerken aan Assebroekse Meersen

Redactie KW

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft een positief advies verleend voor de inrichtingswerken aan de Assebroekse Meersen.

Er wordt een stedenbouwkundige vergunning gevraagd voor verschillende ingrepen, met als doel de inrichting van de Assebroekse Meersen in het kader van het Landinrichtingsproject ‘Groene fietsgordel Brugge’. De ingrepen beogen het herstel van de natuurwaarden van het meersengebied en het verbeteren van de toegankelijkheid in functie van recreatie en landbouw. Men stelt voor om werken uit te voeren met het oog op de ontsluiting van het gebied, zowel voor recreatief gebruik als voor gebruik door landbouw.

Wat wordt er aangepakt?

De oude trambedding wordt gedeeltelijk verwijderd, om de percelen die ze doorsnijdt beter te kunnen beheren, en om de uitzonderlijke flora die ter plaatse voorkomt de kans te geven zich beter te verspreiden. De Middendreef wordt verhard, gedeeltelijk met tweesporen beton, gedeeltelijk met halfverharding in twee sporen, dit ter vervanging van de fietsroute langs de oude trambedding en als hoofdas voor de ontsluiting voor de landbouw.

Een aantal secundaire paden voor de landbouw en voor wandelaars worden met zand aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren. Een nieuw zandpad wordt aangelegd van aan het einde van de Pieter Corneilliestraat zuidwaarts en wordt via een nieuwe brug over het Sint-Trudoledeken verbonden met de Middendreef. De historische brug aan de Zeggemansdreef wordt hersteld en versterkt.

Een bestaande bunker wordt ingericht als vleermuizenverblijf en een trap wordt aangelegd zodat de bunker ook als uitkijkpunt gebruikt kan worden. Ter hoogte van het huidige infobord aan de Kerkdreef wordt een nieuwe picknickplaats en onthaalfunctie voorzien, met onder meer een fietsenstalling en tafels.

Impact op de mobiliteit

De werken hebben een impact op de mobiliteit. Gezien de werken aan de Astridlaan en Bruggestraat volgens de planning nog tot juli 2016 zullen duren, wordt de doorgang voor fietsers van Beernem en Oedelem richting Brugge nog tot dan bemoeilijkt. De gemeente Beernem promoot via haar website een alternatieve fietsroute langs de oude trambedding. De werken die nu aangevraagd worden, kunnen de doorgang voor fietsers belemmeren, tenzij ze gefaseerd uitgevoerd worden om de doorgang voor fietsers te garanderen. “In mijn advies vraag ik uitdrukkelijk om de blijvende doorgang voor fietsers te garanderen,” haalt Franky Demon aan. “Dit kan door eerst het fietspad langs de Middendreef aan te leggen, vooraleer de trambedding afgesloten en opgebroken wordt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.