"De weide aan de Kasteelhoekstraat in Zillebeke paalt aan het provinciedomein en ligt langs het provinciaal wandelnetwerk van Westtoer anderzijds", klinkt het bij de Provincie. "Het perceel ligt volgens het gewestplan in natuurgebied, en daarnaast ook in Vlaams ecologisch...