‘Waarom? Daarom!’: Waarom we beter voorbereid zijn op 2021

Waarom we beter voorbereid zijn op 2021? Met het einde van 2020 in zicht kunnen we stilaan de economische schade van dit coronajaar opmeten. De totale terugval in economische activiteit zal uiteindelijk uitkomen in de buurt van 7 procent. Dat is minder erg dan we in het voorjaar vreesden, maar blijft niettemin het slechtste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog.

©mikroman6 Getty Images
©mikroman6 Getty Images

Hoe onwaarschijnlijk de gebeurtenissen van afgelopen jaar ook waren, ze bieden ons wel vier belangrijke lessen voor wat we in 2021 kunnen verwachten. Deze lessen verschaffen ons de nodige inzichten opdat we beter voorbereid aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.

1. Het virus onder controle krijgen is ook voor de economie absoluut cruciaal

Sommigen meenden in deze crisis een tegenstelling tussen gezondheid en economie te herkennen, maar die tegenstelling is er niet. Internationale analyses van de eerste golf geven duidelijk aan dat de verspreiding van het virus en de economische schade samenlopen . Zolang we het virus niet onder controle krijgen, zal de economische schade dus blijven toenemen.

2. De overheid speelt een cruciale rol in deze crisis

Massaal overheidsingrijpen heeft er tot nog toe voor gezorgd dat de economische schade ‘binnen de perken’ bleef . Steunmaatregelen zorgden er bovendien voor dat gezinnen en bedrijven redelijk door de crisis raakten. Daarnaast zijn ook de directe maatregelen in de strijd tegen het virus cruciaal. Het grote verschil in economische impact tussen de eerste en de tweede lockdown geeft aan dat ook die maatregelen verstandig aangepakt moeten worden . In de beheersing van het virus en de relance zal de overheid dus een cruciale rol moeten blijven spelen.

3. Als we het virus onder controle krijgen, is er ruimte voor krachtig herstel

De meeste gezinnen ondervinden in deze crisis geen inkomensverlies, en zijn het voorbije jaar meer gaan sparen, min of meer noodgedwongen omdat er minder mogelijkheden waren om te consumeren. Als we het virus onder controle krijgen, zal het vertrouwen terugkeren en kan het extra sparen zorgen voor een krachtig herstel van de gezinsbestedingen. De heropleving in de zomermaanden van dit jaar illustreert al dat er op dat vlak heel wat mogelijk is.

4. Volledig herstel zit er niet meteen in

Ook als het herstel ingezet wordt, zullen de naweeën van deze crisis nog lang voelbaar zijn. De terugval van de bedrijfsinvesteringen (met zo’n 15 procent in 2020), de schade op de arbeidsmarkt (met naar raming 100.000 verloren jobs) en de impact op de overheidsfinanciën zullen nog lang nazinderen. De beste manier om die schade te verwerken, is via een relanceplan gericht op sterkere economische groei . De vier bovenvermelde lessen zullen bepalend zijn voor de economische dynamiek in 2021. Het meest waarschijnlijk lijkt dat we de eerste maanden van volgend jaar nog volop bezig zullen zijn met de strijd tegen het virus. Daarna kunnen we het virus hopelijk met een verstandige beheersingsstrategie (via track-and-trace, brononderzoek en gerichte beperkende maatregelen) onder controle houden , om dan later in het jaar het vaccin steeds meer de bovenhand te laten nemen.


Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer te weten over dit thema? Neem dan gerust contact op met bart.vansevenant@voka.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.