Voka: “West-Vlaanderen moet stuwende rol spelen in relance na corona”

Onze provincie moet een stuwende rol spelen in de relance na corona. Dat zegt Voka West-Vlaanderen in een digitale nieuwjaarspersconferentie. De organisatie mikt op een economische groei van minimum 2 procent en wil vooral inzetten op duurzaamheid, welzijn en zorg en digitalisering.

De regiovoorzitters van Voka West-Vlaanderen maakten dit jaar digitaal hun wensen over.©Sébastien Gekiere Voka West-Vlaanderen
De regiovoorzitters van Voka West-Vlaanderen maakten dit jaar digitaal hun wensen over.©Sébastien Gekiere Voka West-Vlaanderen

De totale terugval in economische activiteit in 2020 zal uiteindelijk uitkomen in de buurt van 7 procent. “In West-Vlaanderen, waar de sectoren horeca en toerisme nog iets zwaarder doorwegen, zal dat zeker niet minder zijn”, luidt het bij Voka. “Het is minder erg dan we in het voorjaar vreesden, maar blijft niettemin het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook als het herstel ingezet wordt, zullen de naweeën van deze crisis nog lang voelbaar zijn. De beste manier om die schade te verwerken, is via een relanceplan gericht op sterkere economische groei.”

“Snel vaccineren”

De eerste maanden van 2021 zullen we nog volop bezig zijn met de strijd tegen covid-19”, verwacht voorzitter Philippe De Veyt. “We pleiten voor een duidelijke vaccinatiestrategie, met ook een snelle en performante aanpak voor de bedrijven en hun medewerkers. We dringen echt aan op een snellere uitrol van de vaccinaties. Andere landen doen het sneller en krijgen daardoor een competitief voordeel.”

Voka wil ook een beter test- en tracingbeleid met brononderzoek en een gerichte voortzetting van de steunmaatregelen voor bedrijven die gezond waren voor de crisis. “Voor die ondernemingen en sectoren die zwaar en langdurig getroffen zijn, moeten we perspectief en reconversie bieden.”

Voka verwacht hoe dan ook nog moeilijke maanden. Dat blijkt ook uit een enquête onder de leden. 29 procent verwacht een omzetdaling in 2021 van minstens 20 procent en 47 procent verwacht ook in 2022 nog een omzetdaling, 25 procent verwacht dat het aantal medewerkers in 2021 verder zal dalen en 50 procent verwacht dit jaar ook nog steeds een daling van de investeringen in vergelijking met een situatie zonder corona. Lichtpuntje is wel dat 45 procent van de bedrijven stelt in 2021 even veel of meer te willen investeren dan gepland.

Relance

“Onze provincie staat voor heel wat uitdagingen”, aldus Voka. “Corona raakt veel sectoren in het hart, denken we maar aan handel en horeca, toerisme en eventsector. En dan is er natuurlijk nog de brexit, die veel ondernemingen nu al extra chaos en omzetverlies berokkent. Toch geloven en vertrouwen wij als Voka West-Vlaanderen in onze veerkracht om een crisis als deze te overwinnen. West-Vlamingen zijn deuredoeners .”

“Crisissen reiken vaak ook opportuniteiten aan. Wij zijn ervan overtuigd dat een stevig relancebeleid ons versneld naar oplossingen kan leiden voor onze maatschappelijke uitdagingen. Onze prioriteit is groei, maar niet ten koste van alles en iedereen. We hebben een gezonde groei nodig om ook meer solidariteit en een hogere levensverwachting te kunnen creëren. Daarvoor is minimum 2 procent groei nodig. We moeten inzetten op drie domeinen: een duurzamere samenleving met circulaire economie en een groenere basisinfrastructuur, meer aandacht voor gezondheid en welzijn door in te zetten op preventie, datagestuurde en efficiënte zorg en een digitale maatschappij met meer aandacht voor digitale technologie in het onderwijs, de inzet op industrie 4.0 en een gedigitaliseerde overheid.”

Ventilusproject

“West-Vlaanderen kan op vlak van economische relance een stuwende rol vervullen. We beschikken over toonaangevende speerpuntsectoren, zoals de maakindustrie, nieuwe materialen, voedingsindustrie en blauwe economie. De Noordzee kan een belangrijk element van de oplossing worden in de strijd tegen de klimaatverandering, niet alleen via de bijkomende productie van windenergie op zee, maar ook via andere alternatieve energiebronnen. Maar als we de energie van op zee tot bij onze gezinnen en bedrijven willen krijgen, moeten we snel werk maken van de versterking van ons hoogspanningsnet, het zogenaamde Ventilusproject. We weten dat dit een gevoelig dossier is en dat er nog een discussie woedt over de gewenste technologie en de impact op de gezondheid. We moeten daarin een consensus vinden.”

“Ook rond de problematiek van waterschaarste moeten we nog een tandje bijsteken. We vragen inhoudelijke en financiële ondersteuning voor West-Vlaamse bedrijfsprojecten rond het inzetten van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater, het gebruik van gezuiverd afvalwater of regenwater als proceswater, het produceren van drinkwater uit gezuiverd afvalwater of drinkwater en het verminderen van de watervraag door nieuwe technologie.”

“Wie weet, kunnen we – na de bijna onvermijdelijke chaos in de eerste maanden – ook van de brexit nog een opportuniteit maken. De Britten zullen voor veel van hun producten op het oude continent aangewezen blijven en dan zit onze provincie ongetwijfeld in de driver’s seat als leverancier. Maar waarom zouden we als dichtstbijzijnde regio ook niet kunnen uitgroeien tot de vooraanstaande economische poort voor het VK met het vasteland? De douanekennis die bedrijven opbouwen in het kader van de brexit, kunnen ze ook aanwenden voor handel met andere niet-EU landen en zo nieuwe markten aanboren.”

Infrastructuurprojecten

Voka dringt ook aan om snel werk te maken van enkele infrastructuurprojecten in de hele provincie, zoals de aansluiting van de R8 rond Kortrijk en de A19, waarvoor de werken dit jaar beginnen, het verkeerscomplex Aalbeke, de aanpak van de R8 en het nieuwe tracé voor het kanaal Kortrijk-Bossuit, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, een derde rijstrook voor de E403 Kortrijk-Brugge, een nieuw op- en afrittencomplex in Izegem, bijkomende ontsluiting voor Tielt en de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie.

In het noorden van de provincie bepleit Voka een snelle realisatie van de nieuwe Visartsluis in de haven van Zeebrugge, de nieuwe havenringweg rond Zeebrugge met tunnels onder die Visartsluis, maar ook onder de bestaande Vandammesluis, en de modernisering van de expresweg tussen Knokke en Zelzate. De ondernemersorganisatie wil ook snel klaarheid in het dossier van het voetbalstadion en bedrijventerrein aan de Blankenbergsesteenweg in Brugge en meer investeringen om de toestroom van transmigranten in de kustregio efficiënt af te handelen.

In de Westhoek is eindelijk de aanleg van de omleidingsweg rond Diksmuide gestart. “De werken schieten goed op, maar moeten verder op schema blijven”, vindt Voka. “Er wordt ook een studie gevoerd rond de herinrichting van het kruispunt van de Noorderring met de Pilkemseweg in Ieper. Wij dringen aan op een tunnel onder de Pilkemseweg. Er komt ook eindelijk vooruitgang in de heraanleg van de N8 Ieper-Veurne, maar die zal lang niet alle problemen oplossen. We zijn tevreden dat er dit jaar een complex project opgestart wordt voor een alternatieve verbinding Ieper-Westkust.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.