Unizo pleit voor ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden handelshuur op te vangen

Unizo pleit voor een ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden rond handelshuur op te vangen. © Getty Images
Redactie KW

Heel wat handelshuurders maar ook -verhuurders ondervinden een negatieve impact van de coronacrisis. Om te vermijden dat beiden in onoverkomelijke moeilijkheden komen, pleit UNIZO voor een vrijwillig ondersteuningssysteem, met de hulp van de Vlaamse overheid.

Uit een recente bevraging bij zelfstandigen en kmo’s blijkt dat voor meer dan de helft van de handelshuurders (53%) dringend een oplossing moet worden gevonden. Velen onder hen ondervinden nu al problemen om hun handelshuur te blijven betalen voor de maanden april, mei en juni. Volgens dezelfde enquête blijken huurinkomsten voor 41% van de ondernemers-verhuurders cruciaal om hun eigen liquiditeitspositie veilig te stellen. Deze verhuurders kampen immers eveneens met de impact van corona in hun eigen bedrijf.

Unizo werkte hiervoor dan ook een vrijwillig ondersteuningssysteem uit waarbij ze ook hulp vraagt van de Vlaamse overheid. Alvast een kwart (26%) van de huurders gaf aan op zo’n overheidsgarantiefonds beroep te willen doen, als het er zou komen. Bij heel wat huurders volstaat de hinderpremie niet om alle kosten op korte termijn te dekken. Ook de bankenregeling is niet voor alle ondernemers een optie.

Voorschot

Het voorstel van Unizo is gestoeld op volgende principes. Het gaat om een vrijwillig systeem; niemand wordt verplicht om hier in te stappen. De verhuurder gaat akkoord om 50 % van de huurgelden voor een aantal maanden kwijt te schelden. De overige 50 % van de huurgelden blijven verschuldigd door de huurder. De Vlaamse overheid werkt een voorschotregeling uit via PMV, voor huurders die niet meteen kunnen betalen. De verhuurder krijgt meteen 50 % van de huur via de voorschotregeling. De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan de overheid (met minimale kost), over maximum 2 jaar.

Unizo stuurde inmiddels een brief naar de Vlaamse regering, bevoegd voor handelshuur.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.