Twee hectare groen en zorg, maar ook een woonblok van 16 verdiepingen, dit komt er op site Heilig Hartziekenhuis in Roeselare

Nu is er vooral nog veel bebouwing op de site van het voormalig Heilig Hartziekenhuis. Daar komt in de toekomst verandering in. De ontwikkelaars hopen in 2024 te beginnen bouwen. © gf
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De herbestemming van het verlaten ziekenhuis op de site ‘t Heilig Hart in Roeselare krijgt meer en meer vorm. Wonen, zorg en groen zijn de rode draad in het masterplan van de nieuwe woonbuurt. “Naast bewoning is er ook ruimte voor een park van twee hectare”, klinkt het bij de ontwikkelaars.

‘t Heilig Hart wordt ’t Groen Hart. Dat blijkt uit het masterplan van projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project en ION. Zij slaan de handen in elkaar met Zorggroep H. Hart Kortrijk, die mee investeert om de site van AZ Delta in Roeselare een nieuwe, duurzame toekomst te geven waar wonen, zorg en groen elkaar ontmoeten. “Het oude, verlaten ziekenhuis willen we graag vervangen door een groene woonbuurt en een park van 2 hectare”, zeggen de ontwikkelaars.

Woon- en zorghotel

De verkavelingsvergunning is zopas ingediend en kan de basis vormen voor een levendige, open buurt met bijna 200 appartementen en woningen. Zorggroep H. Hart wil er een woon- en zorghotel met 120 studio’s realiseren, een lokaal dienstencentrum aangevuld met assistentiewoningen en een residentie voor personen met een motorische beperking. In de gebouwen is ook ruimte ingepland voor commerciële nevenactiviteiten die de buurt kunnen ondersteunen.

De oude ziekenhuissite tussen de Meensesteenweg, Wilgenstraat, Westlaan en Rode-Kruisstraat in Roeselare wordt momenteel volop gesaneerd. 700 ton asbest wordt verwijderd uit de oude gebouwen om met een propere en vooral gezonde lei van start te kunnen gaan met de langverwachte herontwikkeling.

De stad Roeselare heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de site en die vastgelegd in een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP). Op basis daarvan zijn de ontwerpers aan de slag gegaan voor de opmaak van een masterplan dat de contouren van de nieuwe woonbuurt vastlegt.

Nieuw park van 2 hectare

De verkavelingsvergunning die projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project en ION zopas hebben aangevraagd, laat toe om met verschillende bouwzones te werken die variëren in hoogte en diepte. Op die manier kan de herbestemming van de imposante ziekenhuissite van AZ Delta, campus Wilgenstraat leiden tot een open buurt en kan er maximaal worden ingezet op ontharding.

“Door te werken met aparte gebouwen en één hoogbouw kunnen we de site – die vandaag 100 procent verhard is door asfaltparking en verlaten gebouwen – maximaal vergroenen. Maar 28 procent van de totale oppervlakte van het terrein zou worden bebouwd, zodat we een park van 2 hectare kunnen creëren met tal van wandel- en fietspaden. Dit openbaar park zal niet alleen een meerwaarde zijn voor de toekomstige bewoners en hun bezoekers, maar ook voor wie nu al in de buurt woont”, horen we van Boris Parmentier, projectontwikkelaar bij ION.

Spons voor de buurt

Het park, dat het traject van de ingekokerde Collievijverbeek kan volgen en een groene corridor creëert tussen de Meensesteenweg en de Westlaan, is ook belangrijk voor de recuperatie van alle hemelwater. Door onder meer te werken met niveauverschillen kan de herontwikkelde site het hemelwater maximaal vasthouden en absorberen.

“Als bedrijf uit Roeselare kennen we de waterproblematiek van de buurt. In 2016 kende de ziekenhuissite grote wateroverlast. Het nieuwe park dat we willen aanleggen, zal ervoor zorgen dat er opnieuw water kan infiltreren in de bodem en de 280 bomen en planten die we willen aanplanten, zullen het hemelwater absorberen. Het park wordt verder zo ontworpen dat het zal fungeren als ‘spons’ en de omgeving – zelfs bij hevige neerslag – zo veel mogelijk wordt gevrijwaard van wateroverlast”, vult Leonie Coussée, projectontwikkelaar bij Coussée Bouw & Project aan.

Zuidelijke vleugel bewaard

In het masterplan dat voorligt, wordt de zuidelijke vleugel van het ziekenhuis bewaard. Dat deel zou worden ontmanteld en omgebouwd tot een duurzaam appartementsgebouw. Centraal in het project is een nieuwbouwzone van drie aaneengesloten bouwblokken met variërende hoogte van vijf, acht en zestien verdiepingen die zowel het woon-zorghotel, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum als appartementen kan huisvesten. Langs de groene corridor die in de nieuwe buurt gecreëerd wordt, is ook de mogelijkheid voorzien om een kleinschalig woonproject te bouwen voor personen met een motorische beperking.

Aan de kant van de Wilgenstraat wordt de mogelijkheid voorzien om 37 sociale woningen op te trekken, die net als alle andere gebouwen op een lokaal warmtenet kunnen worden aangesloten. “Sinds de eerstesteenlegging in 1924 van het vroegere ziekenhuis staat de locatie in het teken van de zorg voor mensen. Wij willen met Zorggroep H. Hart dit historisch geheugen in ere houden en nieuw leven inblazen met onder meer een modern woon-zorghotel ter vervanging van onze huidige campus aan de Westlaan. Onze toekomstige zorg en dienstverleningsprojecten worden creatief geïntegreerd in de totaalontwikkeling”, stelt Wino Baeckelandt van Zorggroep H. Hart.

“Slechts 28 procent van de totale oppervlakte zal worden bebouwd, zodat we een park van 2 hectare kunnen creëren”

“In het oude ziekenhuis was iedereen welkom, en die traditie willen we ook doortrekken in de nieuwe ontwikkeling met ruimte voor wonen en zorg. Er is ruimte voor mensen die zorgbehoevend zijn, voor jong en oud, en we zullen in de residentiële gedeeltes ook inzetten op betaalbaar wonen”, vertelt Leonie Coussée.

Supermarkt

Ook aan de lokale economie is gedacht. Aan de kant van de Westlaan wordt ruimte voorzien voor een supermarkt en zorggroep H. Hart realiseert aan de zijde van de Meensesteenweg een eigentijdse bistro en take-away. Vlak aan het nieuwe park is er dan nog de mogelijkheid om horeca en een handelspand te realiseren.

De ontwikkelaars houden zich er ook aan enkele historische elementen tijdens de voorbereidende werken te vrijwaren en een nieuwe plaats te geven. “Niet alleen willen we de zuidelijke ziekenhuisvleugel, waar vroeger de toegang van het ziekenhuis was, volledig renoveren, we willen ook enkele merkwaardige stukken zoals het Mariabeeld en het naambord ‘Kliniek van het Heilig Hart’ een ereplaats geven in het toekomstige park”, verduidelijkt Boris.

Samen met mobiliteitsexpert Vectris werd de mobiliteit op en rond de site grondig bestudeerd en geanalyseerd. “Om het parkgevoel optimaal te versterken, laten we de auto van de voorgrond verdwijnen en willen we de parkeerplaatsen voor de nieuwe appartementen in ons plan graag ondergronds voorzien. Het park is er voor de zachte weggebruiker. Er zal dwars over de site een fietspad lopen en doorheen de volledige site worden ook wandelpaden aangelegd.” Als alles volgens schema verloopt, willen ze in 2024 starten met de opbouw. In een eerste fase zal de focus liggen op het zorggedeelte en de residenties die erop aansluiten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier