Met of zonder deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 een derde land en zijn ze niet langer lid van de eenheidsmarkt. Dat betekent dat ze, mocht er geen deal komen, afhankelijk zijn van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en dat douaneformaliteiten aan de orde zullen zijn. Sitra is daar al sinds het prille begin van het referendum in 2016 bezig met de voorbereidingen om de brexit op te vangen.
...

Met of zonder deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 een derde land en zijn ze niet langer lid van de eenheidsmarkt. Dat betekent dat ze, mocht er geen deal komen, afhankelijk zijn van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en dat douaneformaliteiten aan de orde zullen zijn. Sitra is daar al sinds het prille begin van het referendum in 2016 bezig met de voorbereidingen om de brexit op te vangen. "We laden in quasi alle Europese landen voor het VK, dus het VK vertegenwoordigt een belangrijke omzet voor onze organisatie", zegt brexitcoördinator Jelle Verplanken van Sitra. "We spreken snel over meer dan 50.000 orders op jaarbasis.""Het is dan ook belangrijk om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Elke vracht zal gedeclareerd moeten worden. Om onze klanten ter wille te zijn, willen we een one-stop-shopoplossing aanbieden, waarbij we ook inhouse customs voorzien voor wat betreft import in de UK. We hebben daar ook een warehouse, waardoor we oplossingen kunnen voorzien voor wat betreft tijdelijke opslag van goederen."Door een douanekantoor te openen houdt Sitra de complexe administratie zelf in de hand. Als zich een probleem stelt, voorziet Sitra dat de dag zelf op te lossen. Met een externe partner zou dat gepaard gaan met meerdere wachtdagen."Sitra Dover heeft aldus een organisatie opgezet, inclusief software, nieuw personeel, opleiding en heel wat administratie in onze relatie met de Britse douane", vervolgt Jelle. "Zeker de laatste maanden waren heel intensief. Het is belangrijk dat we controle over dat proces zoveel mogelijk in eigen beheer houden, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, om onze vrachtwagens zo snel en efficiënt mogelijk te laten passeren. We werken dit momenteel volop uit met onze klanten en we kunnen onze diensten uiteraard ook aan externe bedrijven aanbieden."Ondanks de voorbereidingen is er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de gevolgen van de Brexit. "Mocht er geen deal komen voor 1 januari, dan vrezen we wel dat er verstoringen zullen optreden in en rond verschillende terminals. We hopen dan ook dat de EU en de Britten snel een akkoord zullen bereiken, want geen akkoord zou zeer nefast zijn voor de logistieke keten, voor de voedselprijzen in de UK en voor de economie in het algemeen", besluit Jelle Verplanken.