Protest tegen breekwerf van Top Mix in Dudzeelse Polder zwelt aan

Actie van A.C.T.I.E.F. tegen uitbreiding Top Mix© Davy Coghe
Actie van A.C.T.I.E.F. tegen uitbreiding Top Mix© Davy Coghe
Redactie KW

Het protest tegen de komst van een vestiging van Top Mix – een bedrijf dat voornamelijk bouwafval verwerkt – in de Dudzeelse polder zwelt aan. De werkgroep Dudzele ACTIEF kwam zondagmorgen bijeen om verdere acties te bespreken. “We gaan sowieso in beroep tegen de door te provincie toegekende vergunning”, klonk het strijdvaardig.

Als de vestiging van Top Mix in de Brugse achterhaven, bij de Dudzeelse Polder, er effectief komt zal het alleszins niet zonder slag of stoot zijn. Het protest tegen de komst van dit bedrijf, onderdeel van de Verhelst Group van het liberale Kamerlid Kathleen Verhelst, neemt toe. Het bedrijf zou dan ook in vogelvlucht op nauwelijks zevenhonderd meter van de dorpskern van Dudzele komen te liggen. Bewoners van Dudzele, maar ook van het iets verderop langs het Boudewijnkanaal gelegen Lissewege, vrezen voor allerlei vormen van hinder.

Dudzele ACTIEF

Een groepje Dudzelenaars richtte daarom het actiecomité Dudzele ACTIEF op. Zondagvoormiddag kwamen ze samen nabij gemeenschapszaal De Polder in Dudzele om verdere protestacties voor te bereiden. Ook plaatselijk gemeenteraadslid Olivier Strubbe (CD&V) en schepen Mathijs Goderis (SP.A) uit Lissewege schoven mee aan voor het overleg.

“Ik denk dat wij wel duidelijke en onderbouwde argumenten hebben voor ons protest”, verduidelijkt Tony Goedbloed van het actiecomité. “We spreken hier over een havengebied dat dus is opengesteld voor bedrijven met havenactiviteiten. Top Mix is een breekwerf, waar voornamelijk afval uit de bouw gebroken en verwerkt wordt. Dat heeft bijzonder weinig met een haven te maken .”

Geluidshinder en stofontwikkeling

“Bovendien ligt het projectgebied, ter hoogte van de brug over de A11 langs het kanaal Brugge-Zeebrugge, op slechts zevenhonderd meter van de woonkern van Dudzele”, gaat Tony verder. “We verwachten dus toegenomen geluidshinder en stofontwikkeling. De vrachtwagens waarmee af- en aangereden wordt zijn bovendien niet afgedekt. Een scherm van vijf meter hoog zal ook de opslag niet voldoende afschermen. Het bedrijf zelf laat verstaan dat er een gemiddelde intensiteit van 26 bewegingen met vrachtwagens of ander zwaar transport per uur zal zijn. Op piekmomenten mogelijk zelfs het dubbele! De geluidshinder en verkeersdrukte zou dus enorm groot zijn. En dan heb ik het nog niet over de decibels die geproduceerd worden door de activiteit van de breekwerf op zich.”

Het actiecomité toont zich ook erg bezorgd over mogelijke gezondheidsschade door het asbest dat op de site van Top Mix zou verwerkt worden. Ook het feit dat er opnieuw een stuk waardevolle natuur zou aangetast worden is een doorn in het oog. “Ook Lissewege zou zwaar getroffen worden door de komst van Top Mix naar deze locatie”, stelt schepen Mathijs Goderis. Hij betreurt de houding van de provincie en de bevoegde gedeputeerde, Jürgen Vanlerberghe, een partijgenoot nota bene. “Het kanaal dat ertussen ligt vormt geen enkele buffer voor het vele geluid dat zou geproduceerd worden”, stelt Goderis. “Halverwege de Ter Doeststraat zou er nog 43 decibel gemeten worden.”

In beroep

Het actiecomité neemt zich nu voor om het aantal pamfletten, affiches en protestborden sterk op te drijven. En vooral: het comité wil ook bij de Vlaamse overheid in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. “ We zijn nu aan het bekijken hoe we fondsen kunnen inzamelen om een advocaat onder de arm te nemen die de procedure voert ”, zegt Tony Goedbloed.

Naar verwachting zullen er dan al vier groepen zijn die in beroep gaan. Ook een gelijkaardig actiecomité in Lissewege zou beroep aantekenen, net als de vzw Groen (met Erik Ver Eecke als drijvende kracht, red.) en naar ieders verwachting gaat ook de stad Brugge in beroep. Tot slot wordt ook nog verwacht dat Natuurpunt Brugge in beroep gaat.” (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.