Enkele omwonenden hadden kaartjes van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRSP), die op het internet te raadplegen waren, verkeerd geïnterpreteerd. Meteen schoten ze in actie, en ze verspreidden briefjes in de hele buurt. Daarin uitten ze hun ongenoegen over de komst van een 'stinkfabriek'.

Maandagavond had in het stadhuis een informatievergadering plaats voor de centrumbewoners. Daar werd onder meer het GRSP besproken. Voor dergelijke vergaderingen komen normaal enkele tientallen geïnteresseerden opdagen, maar maandag waren er het meer dan honderd. De raadzaal was veel te klein.

Voorlopig willen ze de frietproductie verhuizen naar Sappenleen

Burgemeester Christof Dejaegher opende met een hele geruststelling: "Er komt heel zeker geen industriezone van 20 ha tussen de Provenseweg, ringlaan en Helleketelweg (tussen Aveve, Beaphar en Poperinge Metal Construction PMC, red). Alles berust op een misverstand. Aviko uit Proven heeft een omgevingsvergunning in aanvraag om te bouwen op de industriezone Sappenleen, en zal daar binnen afzienbare tijd van start gaan. Oorspronkelijk was een zone van zes hectare voorzien, maar onlangs kochten de WVI en de stad een hectare terug van een buurbedrijf dat na vier jaar nog niet begonnen was met de ontwikkeling. Dat stuk werd nu ook gekocht door Aviko, bij wie ik begin mei nog te gast was. Zij zijn zelfs van plan om op de langere termijn nog een tweede fabriek te bouwen op Sappenleen, aansluitend op wat nu reeds gepland is. Voorlopig willen ze de frietproductie verhuizen naar Sappenleen, en de frituurspecialiteiten zoals kaas- en garnaalkroketten en dergelijke behouden in Proven."

"Als stadsbestuur blijven we aandringen bij Vlaanderen en de Provincie om meer industriegrond te krijgen. Daartoe maakten we vergelijkende studie- en motivatiekaartjes op, en die werden dus door veel mensen verkeerd geïnterpreteerd. Vandaar die paniek nu. We opteren ervoor om in de toekomst alle nieuwe industrie en ambachten te centraliseren op Sappenleen, waar we enkele jaren geleden al 23 ha grond konden verkopen in een zeer korte tijd. De vraag naar nieuwe gronden blijft komen vanuit de ondernemers, maar voorlopig krijgen we geen toestemming van de hogere overheid. Maar in ons GRSP nemen we wel een optie om uit te breiden tot aan de Robaartbeek, in de richting van Vlamertinge en Reningelst. Daar is nog 34 ha ter beschikking. Zo kunnen we de andere kant van de totaal vernieuwde St.-Janstraat ook benutten. Als stad moeten wij aangeven waar we industrie willen. De eerste industrie vestigde zich zowat veertig jaar geleden vanaf de ringlaan, en breidde steeds verder uit oostwaarts. Mensen die er wonen of gronden hebben, zagen dus al vele jaren met hun ogen dicht dat dit steeds zo verder zou gaan. In die zone komen ook de nieuwe hall voor de technische dienst van de stad, het dierenasiel, een nieuwe brandweerkazerne, en verdere uitbreiding van de sportzone, onder meer ter vervanging van de Maekeblydezaal, die zal worden afgebroken", aldus nog de burgemeester.

"Er kunnen nog klein lokale bedrijventerreinen (tot 5.000 m2) bijkomen in Proven (dat wegens al veel industrie hoofddorp is), en in het stedelijk gebied. Maar dus nergens anders, en zeker niet langs de Provenseweg. In de Obterrestraat in Proven zijn bijvoorbeeld nog anderhalve tot een hectare restgebieden ter beschikking, nabij het bedrijf Extremis."

"Het GRSP is een beleidsdocument dat de krijtlijnen uittekent voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarin worden prioriteiten en locaties gekozen, om zuiniger om te springen met de open ruimte. Het betreft dus beleidskeuzes, maar heel zeker nog geen bestemmingsplanning! We willen het GRSP definitief vaststellen tegen eind dit jaar."

In de netto-programmatie kan Poperinge er in de komende tien jaar nog 246 wooneenheden bij krijgen in stedelijk gebied (in de vierhoek tussen de ring, Veurnestraat en St.-Bertinusstraat, die woonuitbeidingsgebied is) en Proven 72, waarvan 18 in de Terenburgseweg. In Watou is 1,57 ha voorzien voor 19 woningen, in Roesbrugge 15 woningeenheden en in de Kriekstraat in Reningelst 20 wooneenheden. In Krombeke is men momenteel al bezig. Maar in woonkernen zoals bijvoorbeeld Abele of 't Vogeltje kan er niets meer bijkomen.

(AHP-Foto MD)

Enkele omwonenden hadden kaartjes van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRSP), die op het internet te raadplegen waren, verkeerd geïnterpreteerd. Meteen schoten ze in actie, en ze verspreidden briefjes in de hele buurt. Daarin uitten ze hun ongenoegen over de komst van een 'stinkfabriek'.Maandagavond had in het stadhuis een informatievergadering plaats voor de centrumbewoners. Daar werd onder meer het GRSP besproken. Voor dergelijke vergaderingen komen normaal enkele tientallen geïnteresseerden opdagen, maar maandag waren er het meer dan honderd. De raadzaal was veel te klein.Burgemeester Christof Dejaegher opende met een hele geruststelling: "Er komt heel zeker geen industriezone van 20 ha tussen de Provenseweg, ringlaan en Helleketelweg (tussen Aveve, Beaphar en Poperinge Metal Construction PMC, red). Alles berust op een misverstand. Aviko uit Proven heeft een omgevingsvergunning in aanvraag om te bouwen op de industriezone Sappenleen, en zal daar binnen afzienbare tijd van start gaan. Oorspronkelijk was een zone van zes hectare voorzien, maar onlangs kochten de WVI en de stad een hectare terug van een buurbedrijf dat na vier jaar nog niet begonnen was met de ontwikkeling. Dat stuk werd nu ook gekocht door Aviko, bij wie ik begin mei nog te gast was. Zij zijn zelfs van plan om op de langere termijn nog een tweede fabriek te bouwen op Sappenleen, aansluitend op wat nu reeds gepland is. Voorlopig willen ze de frietproductie verhuizen naar Sappenleen, en de frituurspecialiteiten zoals kaas- en garnaalkroketten en dergelijke behouden in Proven.""Als stadsbestuur blijven we aandringen bij Vlaanderen en de Provincie om meer industriegrond te krijgen. Daartoe maakten we vergelijkende studie- en motivatiekaartjes op, en die werden dus door veel mensen verkeerd geïnterpreteerd. Vandaar die paniek nu. We opteren ervoor om in de toekomst alle nieuwe industrie en ambachten te centraliseren op Sappenleen, waar we enkele jaren geleden al 23 ha grond konden verkopen in een zeer korte tijd. De vraag naar nieuwe gronden blijft komen vanuit de ondernemers, maar voorlopig krijgen we geen toestemming van de hogere overheid. Maar in ons GRSP nemen we wel een optie om uit te breiden tot aan de Robaartbeek, in de richting van Vlamertinge en Reningelst. Daar is nog 34 ha ter beschikking. Zo kunnen we de andere kant van de totaal vernieuwde St.-Janstraat ook benutten. Als stad moeten wij aangeven waar we industrie willen. De eerste industrie vestigde zich zowat veertig jaar geleden vanaf de ringlaan, en breidde steeds verder uit oostwaarts. Mensen die er wonen of gronden hebben, zagen dus al vele jaren met hun ogen dicht dat dit steeds zo verder zou gaan. In die zone komen ook de nieuwe hall voor de technische dienst van de stad, het dierenasiel, een nieuwe brandweerkazerne, en verdere uitbreiding van de sportzone, onder meer ter vervanging van de Maekeblydezaal, die zal worden afgebroken", aldus nog de burgemeester."Er kunnen nog klein lokale bedrijventerreinen (tot 5.000 m2) bijkomen in Proven (dat wegens al veel industrie hoofddorp is), en in het stedelijk gebied. Maar dus nergens anders, en zeker niet langs de Provenseweg. In de Obterrestraat in Proven zijn bijvoorbeeld nog anderhalve tot een hectare restgebieden ter beschikking, nabij het bedrijf Extremis.""Het GRSP is een beleidsdocument dat de krijtlijnen uittekent voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarin worden prioriteiten en locaties gekozen, om zuiniger om te springen met de open ruimte. Het betreft dus beleidskeuzes, maar heel zeker nog geen bestemmingsplanning! We willen het GRSP definitief vaststellen tegen eind dit jaar."In de netto-programmatie kan Poperinge er in de komende tien jaar nog 246 wooneenheden bij krijgen in stedelijk gebied (in de vierhoek tussen de ring, Veurnestraat en St.-Bertinusstraat, die woonuitbeidingsgebied is) en Proven 72, waarvan 18 in de Terenburgseweg. In Watou is 1,57 ha voorzien voor 19 woningen, in Roesbrugge 15 woningeenheden en in de Kriekstraat in Reningelst 20 wooneenheden. In Krombeke is men momenteel al bezig. Maar in woonkernen zoals bijvoorbeeld Abele of 't Vogeltje kan er niets meer bijkomen. (AHP-Foto MD)