Minister Demir geeft startschot voor werken die de ‘Sahara van De Panne’ moeten redden

Minister Zuhal Demir (N-VA) was zichtbaar in haar element als 'kraanvrouw' toen ze de eerste 'kraansteek' voor de werken gaf. © MVP
Myriam Van den Putte

Ooit was de voormalige ‘Sahara van De Panne’, in het oudste en grootste natuurreservaat De Westhoek, een van de meest uitgestrekte stuifduinen in West-Europa. Sinds de eeuwwisseling groeit het duinengebied helaas stilaan dicht met helmgras en duindoorn. Hoog tijd om de ‘Sahara’ te redden… Daarvoor zette Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van onder meer Omgeving, Energie en Toerisme zich graag in. Vandaag kwam ze persoonlijk de eerste ‘kraansteek’ geven in De Panne.

Reinhardt Strubbe van het ANB (Agentschap Natuur en Bos): “Wie de expo ‘Red de Sahara van De Panne’ in PB Duinpanne bezoekt, zal op oude foto’s zien dat dit gebied er vroeger effectief uitzag als een woestijn. Bezoekers krijgen er ook info over de biodiversiteit en de historiek van het stuifduin en de redenen waar dit habitattype verdwijnt. Duinen met helmgras wisselen elkaar nu af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het grote centraal loopduin (de ‘Sahara van De Panne’) was vroeger een heuse zandwoestijn van 100 hectare met gigantische stukken stuifduinen. Ooit is hier zelfs een Franse westernfilm opgenomen!

Maar vooral de laatste 20 jaar groeide het gebied geleidelijk aan dicht met helmgras en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivingsdynamiek en verliest het ooit zo gevarieerde landschap in de Sahara zijn rijke fauna en flora. Stuifduinen vormen een specifiek Europees habitattype waar tal van gespecialiseerde planten, paddenstoelen en dieren leven, zoals de blauwe zeedistel, duinveldridderzwam en strandzandloopkever. Door de verstuiving ontstaan ook vochtige duinpannen, die op hun beurt een geschikte habitat zijn voor onder meer zeldzame orchideeën en de rugstreeppad.”

Zandverstuivingsdynamiek valt stil

De verstuivingsdynamiek viel sinds de eeuwwisseling echter grotendeels stil. Oorzaken hiervan liggen hoofdzakelijk bij de mens. De klimaatwijziging en stikstofdepositie bevorderen het kiemen en de groei van helmgras en duindoorn. Toegenomen infrastructuur en bebouwing zoals de camping aan de Franse grens, samen met aanplantingen, vormen bovendien een barrière voor het stuivende zand. Door het stilvallen van de verstuivingsdynamiek in de Sahara verdwijnt het leefgebied van diverse typische dier- en plantensoorten. Tijd voor actie om het oudste Vlaams Natuurreservaat te redden!

Minister Zuhal Demir (tweede van links), Bram Degrieck (burgemeester van De Panne - uiterst rechts), schepenen De Panne, vertegenwoordigers Agentschap Natuur en Bos.
Minister Zuhal Demir (tweede van links), Bram Degrieck (burgemeester van De Panne – uiterst rechts), schepenen De Panne, vertegenwoordigers Agentschap Natuur en Bos.© MVP

De werken om de Sahara te redden maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’ (= voor een duurzaam eco-toeristisch territorium). Over de landsgrenzen heen worden in dit project de krachten gebundeld om de duinengordel tussen Duinkerke en Westende te beschermen en aantrekkelijk te maken voor mens en natuur. Het ANB start met deze werken om 7 hectare van het voormalige stuifduin in ere te herstellen. Boswachter Johan Lamaire van ANB: “De werken zullen gebeuren met kranen van aannemer SERU die zijn uitgerust met een speciale zeef die hiervoor speciaal is gemaakt. De kraan moet diep genoeg kunnen geraken om het helmgras uit te graven. Begroeiingen en humuslagen worden verwijderd. De wind krijgt zo weer vat op het kale zand en helpt de natuur om opnieuw een gevarieerd landschap te ontwikkelen. Als alles vlot verloopt, zullen de werken 2 à 3 maanden in beslag nemen. Het is de bedoeling dat we achteraf alles goed opvolgen en wij staan in voor de nazorg.”

Minister Demir: “De nood aan toegankelijk groen is groter dan ooit tevoren. Het is dan ook hoog tijd voor actie om dit unieke natuurgebied met een rijke geschiedenis te redden. De Westhoek is immers sinds 1935 als landschap beschermd en kreeg in 1957 als eerste in Vlaanderen het statuut van staatsnatuurreservaat. Ik heb vandaag met eigen ogen mogen zien hoe uniek en mooi deze uiterste hoek van Vlaanderen is. Het spreekt voor zich dat ik me wil inzetten om de natuur- en belevingswaarde van dit uniek duinengebied te vrijwaren.”

(MVP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.