Op initiatief van de gemeente vond in Ysco de start plaats van het openbaar onderzoek over de aanvraag tot het hernieuwen en veranderen van de omgevingsvergunning. Onder meer de milieuraad en de mensen uit de buurt in een straal van 100 meter waren uitgenodigd. "Aanleiding tot veranderen van de omgevingsvergunning is een structurele uitbreiding van de productiecapaciteit van mozzarella. De aanvraag omvat onder andere het slopen van de vroegere bedrijfswinkel, de uitbreiding met een derde kaaslijn, een uitbreiding van de ...

Op initiatief van de gemeente vond in Ysco de start plaats van het openbaar onderzoek over de aanvraag tot het hernieuwen en veranderen van de omgevingsvergunning. Onder meer de milieuraad en de mensen uit de buurt in een straal van 100 meter waren uitgenodigd. "Aanleiding tot veranderen van de omgevingsvergunning is een structurele uitbreiding van de productiecapaciteit van mozzarella. De aanvraag omvat onder andere het slopen van de vroegere bedrijfswinkel, de uitbreiding met een derde kaaslijn, een uitbreiding van de waterzuivering en omgevingswerken.""Uiterlijk tegen 21 maart kunnen er opmerkingen of bezwaren ingediend worden aan het schepencollege of het digitaal omgevingsloket. De uiterste beslissingsdatum voor de bestendige deputatie is 11 juni 2020", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vantomme.De site Langemark is strategisch belangrijk voor de groep. Er werken in het bedrijf aan de Melkweg meer dan 1.000 mensen en zij verwerken 810.000.000 liter melk. Dat gebeurt op een oppervlakte van 24 hectare, waarvan 16,4 hectare bebouwd. Er wordt mozzarella, melkpoeder, boter en ijscrème gemaakt. "De mogelijke toekomstplannen vereisen een heraanvraag van de milieuvergunning voor belangrijke investeringen op middellange en lange termijn. Dat zal gebeuren in functie van hoe de markten en de klanten evolueren", zei site-manager Luc Van Grimbergen.De aanvraag wil de huidige vergunning die loopt tot 2030 wijzigen tot onbepaalde duur. Hiermee wil men de bedrijfszekerheid en de visie voor de komende decennia vastleggen. "De voornaamste ingrepen voorzien een derde kaaslijn en aansluitend een weiverwerking, een aanpassing en uitbreiding van de waterzuivering en het hergebruik van afvalwater.""Door de uitbreiding van de waterzuivering zou het lozingspunt in de Steenbeek 100 meter verder stroomafwaarts verplaatst worden. De aanpassing zou, ondanks productietoename, moeten leiden tot een daling van het jaardebiet van 1.000.000 m³ naar 600.000 m³ liter. De aanvraag gebeurt binnen de bestaande contouren van de bedrijfsruimte, uitgezonderd een vroegere uitbreiding van de parking en een loods die loodrecht op de Bikschotestraat staat. Deze percelen worden toegevoegd", zei een woordvoerder van het studiebureau.Er is ook een milieu-effectenrapport (MER) opgemaakt voor de diverse disciplines zoals mobiliteit, geluid en trillingen, oppervlaktewater, bodem- en grondwater en lucht. Voor overschrijdingen zoals bij lozing van keukenzout (chloriden) of geluid zijn alternatieven uitgewerkt. Het effect door het bijkomend transport is beperkt. (pco)