Met 50 acties wil Diksmuide het commerciële centrum opwaarderen

Burgemeester Lies Laridon, hier in de Gen. Bar. Jacquesstraat, verdedigt het nieuwe plan. © ACK
Redactie KW

Het strategisch commercieel plan voor Diksmuide ligt op tafel. De gemeenteraad heeft dat goedgekeurd maar kon daarbij niet rekenen op de steun van Vooruit die het omschrijft als ‘recepten van de vorige eeuw’. N-VA wil het een kans geven. In het plan staan 50 acties om meer winkels en klanten aan te trekken.

Na twee jaar onderzoeken is het plan om het handelsapparaat beter te laten werken klaar. Er is een kernwinkelgebied afgebakend waarin Diksmuide nauwelijks beperkingen oplegt over welke winkels er thuishoren en waar het een woonfunctie op het gelijkvloers liever niet ziet. Dat gebied omvat de Grote Markt, de Generaal Baron Jacquesstraat, Schipstraat, Italiëplein en de Breyne Peellaertstraat tot aan het Vrijheidsplein.

Dorpen

In de aanloopzone, tot aan de Bloemmolenkaai en de Maria Doolaeghestraat wordt nieuwe detailhandel toegelaten maar niet gestimuleerd.

De zones voor grootschalige detailhandel zijn beperkt tot de huidige in de Esenweg en de geplande in de Woumenweg maar het aanbod moet complementair zijn met dat in het centrum. In de dorpen streeft Diksmuide vooral naar horeca, voedingswinkels, vrije beroepen en ambachten. Het buitengebied tot slot is geschikt voor horeca en hoevewinkels.

Leegstand tegengaan

Het parkeren in Diksmuide blijft gratis met in het centrum een fietszone en in de rand een heraangelegde stationsparking die op de planning staat. Tot slot staan er in het plan 50 concrete acties. De herinrichting van het Italiëplein met ruimte voor terrassen en de herinrichting van de IJzerlaan met extra plaats voor de fietsers zijn pas in de volgende legislatuur gepland.

Op kortere termijn moeten er meer kernversterkende acties komen om de leegstand een halt toe te roepen. De eindejaarsactie, etalagewedstrijden en een modeshow zijn daarvan voorbeelden. De handelaarsgroep Handelend Diksmuide krijgt een nieuwe kans en er wordt een horeca-overleg opgestart. De verschillende premies om starters aan te trekken, zijn al gelanceerd.

“Aan de zijlijn blijven staan”

Koen Bultinck (N-VA) reageerde positief afwachtend en stemde met zijn partij voor het plan. Minder enthousiast was Kurt Vanlerberghe (Vooruit): “Dit zijn recepten van de vorige eeuw waarachter we ons niet kunnen scharen. Na twee jaar studeren weet de meerderheid nog steeds niet precies waar de zones voor grootschalige detailhandel kunnen komen.”

“In plaats van net als Veurne voluit in te zetten op het aantrekken van interessante winkels, waar er hoge nood aan is in Diksmuide, verkiest de burgemeester om aan de zijlijn te blijven staan en af te wachten tot het kernwinkelgebied volstroomt met de ene boetiek na de andere om die dan na het uitwerken van de premies weer te zien verdwijnen. Waarom in de dorpen een beperking opleggen op welke handel er kan komen?”

Steun

Burgemeester Lies Laridon was naar eigen zeggen tevreden met de steun van N-VA. “Ik heb liever een nieuw aanbod dat er nog niet is maar uiteraard moet de Diksmuideling voldoende keuze hebben. Ik wil gerust de competitie met Veurne aangaan.” (GUS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.