Landbouwers in Poperinge krijgen bufferbekken ter beschikking van Aviko

We zien schepen Kris Notebaert, Elien Rosseel, burgemeester Christof Dejaegher, Philippe Debruyne, Quinten Rosseel, Jan De Zutter en Wim Quaghebeur. © MICHAEL DEPESTELE
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De stad en aardappelverwerkend bedrijf Aviko investeerden met het leaderproject ‘Dureau – Duurzaam (her)gebruik van water’ in een bufferbekken op een vertakking van de Sint-Jansstraat in Poperinge, ter hoogte van de Visserijmolenstraat. Vanaf vrijdag 8 juli kunnen lokale landbouwers hun velden in tijden van droogte irrigeren met het gezuiverde productiewater en hemelwater van Aviko.

“Het water wordt centraal opgehaald in het bufferbekken, waar ook de kwaliteit van het gezuiverde water systematisch opgevolgd wordt. De stad vraagt landbouwers om het water op te pompen tussen 6 en 22 uur, om geen nachtlawaai te veroorzaken”, zegt schepen van Landbouw Kris Notebaert (CD&V). Het project ‘Dureau’ bestaat uit drie acties: de aanleg van het bufferbekken, opvolging van de waterkwaliteit en sensibilisering bij landbouwers.

Gedeelde investering

“In 2019 startte het overleg tussen de stad, Aviko en de provinciale dienst waterlopen. Het nieuwe bufferbekken werd op grond van de stad gebouwd, zodat landbouwbedrijven in de omgeving het water kunnen gebruiken. De kosten van het bufferbekken en de leidingen werden verdeeld tussen de stad en Aviko.”

“Aviko financierde de helft van de buizen en lot 1 van het bufferbekken, namelijk het deel van het hemelwater. De stad financierde lot 2 van het bufferbekken voor het gezuiverde productiewater, de helft van de buizen, de omheining, de pomppunten voor landbouwers, de verharding, sensibiliseringsborden en groen. Het bedrijf doet dus veel voor hun landbouwers en voor de omgeving. Voor de stad ging het toch maar om ‘verloren’ grond”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Kwaliteit nauw opgevolgd

Water uit de aardappelverwerkende industrie heft, door de ontharding, een hoog zoutgehalte, en dat is nadelig voor sommige teelten. Daarom is het belangrijk om de waterkwaliteit nauw op te volgen. Een werkgroep met leden van het stadsbestuur, Aviko, Inagro, Vlakwa en de dienst waterlopen van de provincie bepaalt hoe vaak er stalen genomen en geanalyseerd worden. Je vindt de analyseresultaten op www.poperinge.be Op het infobord bij het bufferbekken staat een QR-code met rechtstreekse link naar die resultaten. Het influent van het productieproces is nu in orde en kan gebruikt worden in de landbouw, in plaats van het te lozen in een waterloop.

Gratis advies voor landbouwers

Via infosessies worden landbouwers extra op de hoogte gebracht van waterproblematieken en het Vlaamse actieplan water. Landbouwers irrigeren hun velden, maar weten soms niet hoeveel water elke teelt nodig heeft. Daarnaast kunnen landbouwers advies op maat van hun bedrijf aanvragen via het online platform Kratos.

“Dureau kwam tot stand met financiering van het Leader Westhoek programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%) en met steun van ELFPO. Het project loopt tot december, maar de bufferbekkens worden verder gecontroleerd door het stadsbestuur”, zegt Elien Rosseel, landbouwdeskundige van de stad Poperinge.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.