Oostendse haven viert kwarteeuw toekomstgerichte activiteit

Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe, oud-burgemeester Jean Vandencasteele, burgemeester Bart Tommelein, voorzitter Haven Oostende Charlotte Verkeyn, minister-president Jan Jambon, CEO haven Oostende Dirk Declerck, minister voor de Noordzee Vincent Van Quickenborne, CEO Elia Chris Peeters, gouverneur Carl Decaluwé, Peter Grognard, Managing Director van Karman Institute en Jan Mees, directeur van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee). © ML
Marc Loy
Marc Loy Medewerker KW

Haven Oostende keek donderdagavond in het Cultureel Centrum De Grote Post feestelijk terug op de voorbije kwarteeuw maritieme activiteit en 10 jaar zwaarlastenkade REBO. In speeches, presentaties, een heus havenlied en twee panelgesprekken lag de focus vooral op de toekomst van de haven en haar rol bij de energietransitie en het creëren van werkgelegenheid.

Presentatrice Annelies Van Herck mocht naast CEO Dirk Declerck o.a. Vincent Van Quickenborne, Jan Jambon, Carl Decaluwé, Bart Tommelein, Jean Vandecasteele, Steve Vandenberghe, de sportambassadeurs van de haven -wereldkampioenen zeilen en jetski Emma Plaschaert en Quiten Bossche – en nog ongeveer 170 andere genodigden verwelkomen.

Sinds de middeleeuwen zijn de haven en de stad met elkaar verweven en hebben ze internationaal maritieme geschiedenis geschreven: de visserij, Kaapvaart, Oostendse Compagnie, Oostende Doverlijn… 25 jaar geleden werd het AutonoomGemeentebedrijf Haven Oostende opgericht. Sinds 3 jaar is Haven Oostende een N.V. van publiek recht.

Hoofdstad

In de voorbije kwarteeuw transformeerde de zeehaven van klassieke passagiers- en rorrohaven tot een basis voor offshore windmolens en blauwe energie. Daarnaast blijven de visserij en de bulk- en projectcargo belangrijke pijlers en en wordt de kaart van de circulaire industrie getrokken. Met Ostend Science Park in de achterhaven wordt de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en bedrijven geslagen.

De helft van haar amper 40 vierkante kilometer oppervlakte benut Oostende voor water-, land- en luchttransport. “Oostende heeft de ambitie om de hoofdstad van onze elfde provincie, de Belgische Noordzee, te worden”, aldus burgemeester Tommelein. Dat kan volgens hem door te investeren in de haven als offshore windhub gekoppeld aan wetenschappelijk marien en maritiem onderzoek door o.a. het VLIZ en en het Ostend Science Park waardoor de werkgelegenheid aangezwengeld kan worden. Vandaag stelt de haven 5.278 mensen direct te werk en 4.372 indirect.

Kleine haven

Havens als Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Shangai… groeien mee met de alsmaar groter wordende schepen als hubs voor het nog stijgende maritieme vrachtverkeer. “Daarom moet Oostende zich als kleine haven diversifiëren om de continuïteit van activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen”, aldus CEO Dirk Declerck. En voorzitter van Haven Oostende Charlotte Verkeyn stelt: “De haven moet ook de katalysator zijn voor innovatie en start-ups met als sleutel tot meer werkgelegenheid clustervorming om de brain drain uit onze regio te stoppen.”

Noordzeeminister Vincent Van Quickenborne blijft vechten tegen de Franse plannen om voor Duinkerke windmolens te plaatsen. “Overleg in goed nabuurschap leverde niets op, vandaar dat we een procedure van ingebrekestelling tegen de Franse staat zijn opgestart om onze historische scheepsroute tussen Oostende en Engeland te vrijwaren. Ik weet het: het is David tegen Goliath. Maar in het bijbelverhaal won David.”

Goed nieuws

In een panelgesprek benadrukte Chris Peeters, CEO van Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, dat Elia Oostende als operationeel centrum voor haar offshore activiteiten wil uitbouwen. “De Oostendse haven speelt nu al een voortrekkersrol in de energietransitie. Na het stopcontact op zee en de elektriciteitskabel Nemo tussen ons land en Engeland, komt er nog een kabel tussen ons land en Denemarken, zijn er de plannen voor een artificieel energie-eiland en wil Elia ook opereren op andere markten tot in de V.S. en Azië toe.”

Goed nieuws viel er ook nog te rapen van de onshore zalmkwekerij Columbi Salmon die dit jaar nog zijn bedrijf in de achterhaven zal bouwen. En de ruwbouw voor de dronefabriek ECA Robotics Belgium is zo goed als klaar.

Ook het in het groenewaterstofverhaal wil Oostende haar rol spelen. Maar dat wilde CEO Declerck als primeur nog even achter de hand houden voor de genodigden van de feestelijke avond rond een kwarteeuw Oostendse haven. Er zit kennelijk muziek in de Oostendse haven. Wim Opbrouck vergastte zijn publiek alvast op een nieuw gecomponeerd Oostends Havenlied.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.