Knokke-Heist heeft klachten over geluidshinder Zeebrugse haven

© (Foto GF)
© (Foto GF)
Dirk Meulders

Knokke-Heist feliciteert het havenbestuur van Zeebrugge met fusie met Antwerpen maar dringt wel aan om de geluids- en lichthinder grondig aan te pakken.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) schriftelijk succes gewenst met de fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Knokke-Heist is ervan overtuigd dat de eengemaakte haven beter bestand zal zijn tegen toekomstige uitdagingen. De gemeente is ook verheugd om te horen dat de Port of Antwerp-Bruges het voortouw wil nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. Het gemeentebestuur krijgt immers een toenemend aantal klachten van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers over de haven van Zeebrugge die 7 dagen op 7 en 24 op 24 actief is. Het gaat om geluidsoverlast, lichtvervuiling en luchtpollutie die hun impact hebben op de bevolking van de deelgemeenten Heist, Ramskapelle en Westkapelle.

Het gemeentebestuur Knokke-Heist dringt er bij het havenbestuur dan ook aan op een strikte naleving van de geluidsnormen en de nodige maatregelen te nemen om lichtpollutie in te perken zodat enkel de havenactiviteiten worden verlicht en niet de hele omgeving.

De luchtvervuiling in Zeebrugge wordt grotendeels veroorzaakt door transport waaronder schepen die nog steeds aangewezen zijn op hun eigen energieproductie via dieselmotoren die draaien op stookolie. Het gemeentebestuur wenst dan ook ingelicht te worden over de concrete planning om de volledige haven te voorzien van walstroom waarop schepen kunnen aansluiten.

Het gemeentebestuur hoopt dat het havenbestuur en de havenbedrijven de nodige preventieve maatregelen zullen nemen om op korte termijn de lawaaioverlast, lichtpollutie en luchtvervuiling binnen de perken te houden. Door de fusie met Antwerpen zal de economische activiteit nog meer toenemen en is het dus van belang dat de hinder die daaruit voortvloeit drastisch wordt gereduceerd door structurele oplossingen!

Een omvangrijke groengordel langs het Schipdonk- en Leopoldkanaal om de inwoners van de regio Heist en Ramskapelle enigszins af te schermen van een haven in volle expansie is voor Knokke-Heist in ieder geval een minimumvereiste.

Het schepencollege kijkt uit naar het antwoord van de MBZ zodat het deze informatie via de gemeentelijke communicatiekanalen kan delen met de bevolking en hen hopelijk kan geruststellen dat de situatie in de nabije toekomst zal verbeteren.

Via een open dialoog blijft Knokke-Heist hoe dan ook verder inzetten op een nauwe samenwerking met het havenbestuur van de Port of Antwerp-Bruges met het oog op een gezonder milieu en leefbaar klimaat ten behoeve van al wie aan de Oostkust vertoeft.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.