Zeebrugge krijgt de allereerste waterstofcentrale op industriële schaal in ons land

De waterstofcentrale zal gebouwd worden op de site van Fluxys in de Zeebrugse achterhaven. © KURT DESPLENTER BELGA
Stefan Vankerkhoven

De allereerste waterstofcentrale op industriële schaal in ons land zal in de Zeebrugse haven gebouwd worden. De Stad Brugge verleende gunstig advies aan de Provincie voor het project Hyoffwind Infrastructure NV. Dat staat in voor de productie van groene waterstof vanuit hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse.

Het project werd ontwikkeld door een consortium van drie bedrijven: Fluxys, Parkwind en Eoly Energy. De omgevingsvergunningsaanvraag gebeurde vanuit de nieuwe onderneming Hyoffwind Infrastructure NV, opgericht vanuit Virya Energy NV en Fluxys NV.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon ligt het project in de achterhaven van Zeebrugge, in de Barlenhuisstraat 5. De waterstofcentrale komt rond de Fluxyssite, waar op heden onbestemde gronden al maximaal worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie.

“Het is de ideale locatie voor een waterstofcentrale, die de eerste van dergelijke schaal zal zijn in België. Met het verlenen van dit advies leggen we de basis voor de bouw van de nodige infrastructuur voor de energietransitie en wordt onze energiehub in Zeebrugge nog sterker”, benadrukt Franky Demon.

Aankoop hernieuwbare elektriciteit

Voor de productie van de waterstof zal hernieuwbare elektriciteit worden aangekocht. Een rechtstreekse aansluiting op een productiesite met hernieuwbare elektriciteit is niet mogelijk omwille van de geldende regelgeving. Het hernieuwbare karakter van de elektriciteit zal worden gegarandeerd door Garanties van Oorsprong (GvO). Deze GvO’s zullen bij voorkeur afkomstig zijn van Belgische productiesites waarbij de project-partners betrokken zijn (Parkwind – Eoly Energy).

“Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. We zijn trots dat Zeebrugge hierin mag pionieren. De installatie zal gebruikt worden voor de productie van waterstof voor mobiliteit en industrie”, vervolgt Franky Demon.

Tube-trailers

Deze volumes zullen worden geleverd aan de afnemers van waterstof met behulp van tube-trailers. Deze tube-trailers worden gevuld op het vulstation van Hyoffwind. Daarnaast zal de installatie ingezet worden voor netondersteunende diensten, zodat het elektriciteitsnet van Elia een betere balans krijgt.

“De waterstof die geproduceerd wordt in het kader van netondersteunende diensten, kan geïnjecteerd worden in het aardgasnetwerk”, legt burgemeester Dirk De fauw uit. “Dit is ook een niet onbelangrijke stap in de waterstofstrategie van de haven van Antwerpen-Brugge waarbij wij ook in Zeebrugge een belangrijke invoerhaven wensen te worden van ‘groene waterstof’. Daardoor zal onze industrie, onder meer de petro-chemische cluster in Antwerpen, maar ook de industrie in het Duitse Rührgebied de switch kunnen maken naar milieuvriendelijke energiebronnen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.