Ventilus-intendant verwacht ook tegen ondergrondse leiding protest

Intendant Guy Vloebergh: “Ik ben zeer benieuwd naar de conclusie.” © Lawrence Schoonbroodt
Vincent Vanhoorne

“Of de experts die de burgemeesters mogen aanbrengen voor een dubbelcheck in het Ventilus-dossier tot een andere conclusie zullen komen? Ik ben benieuwd”, zegt intendant Guy Vloebergh. “En stél dat de beslissing finaal toch een ondergrondse lijn is, dan betekent dat allerminst het einde van het protest.”

De hele discussie in het dossier rond de Ventilus-hoogspanningslijn die stroom van de windmolenparken op zee aan land moet brengen, draait rond de vraag of die bovengronds of ondergronds moet komen. Na het overleg met 25 West-Vlaamse burgemeesters vorige vrijdag, verklaarde de Vlaamse regering zich bereid om een dubbelcheck te doen op de technologie.

Er is met de burgemeesters afgesproken dat zij zelf nog deskundigen kunnen aanbrengen. Het overleg tussen de Vlaamse regering en de burgemeesters gebeurde aan de hand van het rapport van intendant Guy Vloebergh die stelt dat een ondergronds traject zo goed als onmogelijk is. Hij kijkt dan ook nieuwsgierig uit naar de bevindingen van de nog aan te stellen deskundigen.

Bezorgdheid

“Wij hebben voor ons rapport al heel veel internationale expertise geraadpleegd, maar blijkbaar zijn de burgerplatformen en de burgemeesters nog niet overtuigd en willen zij hun eigen experts naar voor schuiven”, reageert Guy Vloebergh. “Mensen denken dat er toch nog andere opties zijn dan een bovengronds traject en de Vlaamse regering is bereid om de inspanning te doen om dat te bekijken. Maar of het tot een andere conclusie zal leiden? Ik ben zeer benieuwd.”

“Het is de bedoeling dat de burgemeesters tegen vrijdag laten weten wie zij als experts willen aanstellen, want dat punt staat die dag geagendeerd bij de Vlaamse regering. Samen met professor Van Hertem zal ik dan met die experts het hele verhaal nog eens doornemen. Ik heb zeker begrip voor de bezorgdheid die er is rond de volksgezondheid. Dat heb ik zelf ook aangegeven in mijn eindverslag. De Vlaamse regering wil spoedig werk maken van het vastleggen van stralingsnormen en wil meetsystemen ontwikkelen voor heel Vlaanderen, zodat daar een transparante monitoring en handhaving kan gebeuren. Heel dat luik is positief doorgesproken met de burgerplatformen, Elia en de Vlaamse overheid.”

Urgent

“Wat het resultaat van die dubbelcheck ook is, finaal moet er een politieke beslissing genomen worden”, vervolgt Guy Vloebergh. “Hopelijk kan die beslissing snel vallen, want er is toch hoogdringendheid mee gemoeid. Of er bij de keuze voor een bovengrondse hoogspanningslijn een lange procedureslag dreigt? Je kunt op dit moment in Vlaanderen nog weinig ruimtelijke uitvoeringsplannen maken waarbij níet naar de rechtbank wordt gestapt. Het komt er dan ook op aan om een goed onderbouwd dossier te maken. Je kunt niet vermijden dat mensen bezwaar aantekenen, dat is hun recht, maar daar zou ik mij niet door laten afschrikken.”

“Denkt u dat er bij een eventuele beslissing voor een ondergrondse lijn géén bezwaarschriften of protesten zullen volgen? In dat geval zou er een ondergrondse corridor moeten gebouwd worden van aan zee tot in Avelgem. Wanneer concreet uitgetekend is door welke natuurgebieden, landbouwgebieden, bedrijventerreinen of dorpskernen dat traject zou moeten lopen, zal je gegarandeerd óók op protest stuiten. We hebben momenteel een gelijkaardig dossier voor een ondergrondse leidingstraat vanuit de haven van Antwerpen naar het Ruhrgebied in Duitsland, dwars door de provincies Antwerpen en Limburg. Ook daar is bezwaar tegen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.