Eind mei feedback rond adviezen voor bedrijventerrein De Mol in Izegem

Het stuk grond tussen de Klaregrachtstraat en de E403 werd gesuggereerd als mogelijke locatie voor een industrieterrein.
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Oppositiepartij STiP vroeg op de raad of er al meer nieuws is over de mogelijke komst van een bedrijventerrein op de wijk De Mol.

De provincie onderzoekt of het in die zone, net als in ruim 10 andere zones in de ruime regio, haalbaar is om er bedrijven te huisvesten. “We vernemen dat er een scopingnota wordt opgemaakt en dat daarin zal staan wat er nog verder onderzocht wordt”, aldus Kurt Grymonprez. “Dat zal gebeuren op basis van alle adviezen di verzameld werden na opmaak van de startnota. We weten dat de stad een schrijven aan de provincie heeft gericht met een aantal mobiliteitsvoorwaarden. Is daar al een reactie op gekomen en is er weet of De Mol nu al of niet nog in de nota wordt opgenomen?”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) zegt dat de provincie nog geen feedback heeft gegeven. “Tegen eind mei zal ze dat doen over de inspraakreacties en adviezen. Er komt ook nog een verder onderzoek naar het effect op milieu en de mobiliteit, maar daar is nog geen termijn op gekleefd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.