De weg die in de volksmond al vlug de aardappelweg wordt genoemd moet ervoor zorgen dat de aanvoer vanuit de Seulestraat en de Dranouterstraat naar het aardappelverwerkend bedrijf niet meer door het dorp moet. Schepen Wieland De Meyer schat dat er daardoor 10% tot 15% minder transport zal passeren. " Ook doordat men aanvoer van aardappelen en andere logistiek zoals karton, zoveel mogelijk via Frankrijk zal laten verlopen." Door de nieuwe aardappelweg zal alvast alle transport vermeden worden in de Seulestraat ter hoogte van de kleuter-en lagere school alsook in de Heirweg. "Daar zal er tot 50% minder vervoer zijn." Het gieten van de eerste laag asfalt betekent nog niet meteen het einde van de werken. "Er komt nog een toplaag en er zijn ook nogal wat werken nodig langs de nieuwe weg zoals het aanbrengen van beplantingen. In de Korte Mooiaardstraat komt ook een tweede ingang voor het bedrijf. Daar wordt momenteel gewerkt aan de verharding en het plaatsen ...

De weg die in de volksmond al vlug de aardappelweg wordt genoemd moet ervoor zorgen dat de aanvoer vanuit de Seulestraat en de Dranouterstraat naar het aardappelverwerkend bedrijf niet meer door het dorp moet. Schepen Wieland De Meyer schat dat er daardoor 10% tot 15% minder transport zal passeren. " Ook doordat men aanvoer van aardappelen en andere logistiek zoals karton, zoveel mogelijk via Frankrijk zal laten verlopen." Door de nieuwe aardappelweg zal alvast alle transport vermeden worden in de Seulestraat ter hoogte van de kleuter-en lagere school alsook in de Heirweg. "Daar zal er tot 50% minder vervoer zijn." Het gieten van de eerste laag asfalt betekent nog niet meteen het einde van de werken. "Er komt nog een toplaag en er zijn ook nogal wat werken nodig langs de nieuwe weg zoals het aanbrengen van beplantingen. In de Korte Mooiaardstraat komt ook een tweede ingang voor het bedrijf. Daar wordt momenteel gewerkt aan de verharding en het plaatsen van de weegbrug. Beton wordt momenteel nog niet veel gelegd door de corona-voorschriften, we zullen moeten zien hoe dat evolueert. Timing over de ingebruiknale van de weg durf ik er in deze tijden niet op plakken." Ook een naam voor de nieuwe weg is er nog niet. "De straat loopt eigenlijk door en gaat dan over in Korte Mooiaardstraat, het kan zijn dat we die naam gewoon aanhouden. We moeten nog eens kijken hoe dat zit met wetgeving daarrond, of je een nieuwe straatnaam kan geven op een weg die eigenlijk doorloopt. "Komende van de Franse grens en het gehucht de Seule/le Seau start de nieuwe weg ter hoogte van een ander gehucht in Nieuwkerke met name de Korte Pipe. "Over de betekenis van die korte pijp zijn er veel verklaringen," zegt Mattias Pattyn van History Lovers Heuvelland. "Het zou kunnen gaan over een soort buizen waar er (afval)water in getransporteerd werd. Schoorstenen hadden ook pijpen die rook afvoerden. Een derde verklaring is de tabakspijp, die werd vanaf 1600 in onze streek geïntroduceerd en werd ook op het uithangsbord van het daar gelegen café afgebeeld. Daar is nu het restaurant Chez/Bij Saucisson gelegen. De herberg was eigendom van de brouwerij Crabbe gelegen op de hoek van de toenmalige Bellestraat en Dranouterstraat."Langs de ontsluitingsweg komt er geen openbare verlichting. "Conform onze doelstelling om de openbare verlichting te verminderen, komt er enkel verlichting op de kruispunten, niet langs de hele weg", aldus schepen Wieland De Meyer.De plannen om een nieuwe ontsluitingsweg te leggen dateren van na de brand in het bedrijf in 2015. De plannen om deze weg te realiseren hadden heel wat voeten in de aarde. Er werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt, bouwvergunningen aangevraagd en technische plannen gemaakt. Er werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd en toen werden er heel wat interessante vondsten gedaan. Drie soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, een middeleeuwse baksteenoven, maar vooral een groot Romeins villacomplex werden blootgelegd. De vondst van de Romeinse villa en heel wat graven zijn uniek voor de regio en geven aan dat Nieuwkerke al in de Romeinse periode een belangrijke nederzetting had. De gemeente kijkt nu uit om deze te ontsluiten voor het brede publiek.De nieuwe weg is bestemd voor aan-en afvoer naar het bedrijf Clarebout maar kan door het vrijliggend en 3-meter brede fietspad ook gebruikt worden door fietsers en wandelaars. Dat inspireerde de Vrienden van de Hellingenroute Heuvelland om de nieuwe weg in een grafiek te gieten. "Op 300 meter noteren we een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2% en een maximum stijgingsgraad van 7%. Via sociale media riepen we op om een naam te kiezen voor de nieuwe helling. Natuurlijk was de Patatteberg een voor de hand liggende naam. Uiteindelijk kozen we voor de Claeremont, enerzijds een verwijzing naar de bekende Kwaremont in de Vlaamse Ardennen en anderzijs een samentrekking van Claerebout en Mont, het Franse woord voor helling. Ook Mont des Frites vonden we een leuke inzending." Op de fietsapp Strava werd inmiddels de scherpe tijd van 42 seconden over de helling neergezet. Ieperling Sammy Knockaert heeft de KOM op zijn naam staan. Wie de helling opfietst kan boven even uitrusten op de Walletjes waar zich een uitkijkpunt bevindt met aan de éné zijde een mooi uitzicht over de bergen van Heuvelland, aan de andere zijde kijkt men richting Rijsel in Frankrijk. Bij helder weer zijn de mijnterrils van Lens zichtbaar. Het uitkijkpunt aan de Walletjes werd in 2007 in gebruik genomen. Het was het restultaat van een studie door de toenmalige bestuursploeg van burgemeester Heens opgemaakt om voor een toeristisch-recreatieve ontsluiting van Nieuwkerke te zorgen. Uit de studie kwamen verschillende projecten tot stand als de Geuzenwandelroute, het Louftjes bos, het avonturenpad en het dorpsonthaalpunt op het marktplein.(MD)