Werken gestart voor 136 nieuwe wooneenheden in Sijsele

Het woonproject moet een antwoord bieden op het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond in Sijsele. (foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
Het woonproject moet een antwoord bieden op het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond in Sijsele. (foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
Redactie KW

Naast woon-zorgcentrum De Stek is de bouw gestart van 136 woningen voor gezinnen, starters en senioren. Stad Damme en de WVI werken hiervoor samen met sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en de commerciële ontwikkelaars Durabrik, Matexi en Danneels.

De realisatie van een concreet project voor de ontwikkeling van een verkaveling op de bouwgronden nabij het woon-zorgcentrum De Stek in Sijsele sleept al enige tijd aan maar nu zijn de werken dan toch gestart. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo realiseren samen met Durabrik, Matexi en Danneels 136 wooneenheden voor diverse doelgroepen.

“De projectpartners slaagden er in om een hedendaags woonproject uit te werken met ook aandacht voor groene ruimte, sociale leefbaarheid en duurzaam regenwaterbeheer”, stelt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Met dit project wil Stad Damme een antwoord bieden op het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond in Sijsele, maar meteen ook inspelen op de tendens van kleinere gezinnen en vergrijzing, wat om nieuwe woontypes vraagt”, vult schepen voor Woonbeleid Christoph De Sutter (CD&V+) aan.

De WVI zal 46 bouwkavels op de markt brengen die variëren van 200 tot 600 m², Durabrik 26 koopwoningen, Matexi 4 koopwoningen en 8 appartementen en Danneels 2 koopwoningen. “Met sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo realiseren we binnen het project 16 huurappartementen, 20 huurwoningen en 14 koopwoningen”, stelt Vivendo-voorzitter Dirk De fauw (CD&V).

Aanleunflats

“Aansluitend op het woonproject bouwt Vivendo ook nog 24 ‘aanleunflats’ ( voor koppels waarvan één partner zorg nodig heeft, red. ). De nieuwe woonbuurt is te bereiken vanuit de Veldstraat en de Brouwerijstraat maar om het doorgaand verkeer te beperken worden de overige, doodlopende, straten als woonerf ingericht. De straten in de verkaveling, waarvan de namen zullen verwijzen naar de Romeinse vondsten die er een paar jaar geleden werden opgegraven, zullen samenkomen in een groenzone van bijna een halve hectare met ook twee zogenaamde ‘wadi’s’, groene greppels waarin regenwater wordt opgevangen.

Als alles volgens de voorziene timing verloopt, kan gestart worden met de verkoop van de loten in het najaar van 2022.

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.