Bouwpromoteren positief over aanpassing zomerbouwstop in Oostende

Ook de bouwwerf van The Waves aan de Troonstraat zal stilliggen tussen 11 juli en 25 augustus. © Peter MAENHOUDT
Redactie KW

Stad Oostende heeft een nieuwe regeling uitgewerkt rond de bouwstop in het hoogseizoen. Het moet vooral het aantal vragen tot afwijking beperken, maar komt meteen ook tegemoet aan de noden van de projectontwikkelaars. Die reageren alvast positief. “De naweeën van de pandemie laten zich nog steeds voelen in de sector”, klinkt het.

Sinds jaar en dag voert de stad Oostende een bouwstop in tijdens de maanden juli en augustus. Dat gebeurt om de hinder die bouwwerkzaamheden met zich meebrengen, te beperken in de toeristische topmaanden. “Er waren echter heel wat afwijkingen en uitzonderingen mogelijk”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), “en die werden in het verleden ook veelvuldig aangevraagd. Wij gingen daarom aan de slag om de uitzonderingen van de voorbije jaren te analyseren. Daaruit bleek dat de meeste daarvan in de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus werden aangevraagd. Dat is logischerwijze de periode voor en net na het bouwverlof. Om de reglementen meer in lijn met de realiteit te brengen en alles eenduidiger te maken, leggen we de periode van de bouwstop vanaf deze zomer vast tussen 11 juli en 25 augustus. Binnen de nieuwe regeling mogen er vanaf 15 juni ook geen sloopwerken meer starten.”

Anderzijds wordt wel de zone waar de bouwstop geldt, westwaarts uitgebreid. Ze loopt niet meer tot aan de Northlaan in Mariakerke, maar voortaan tot aan de Westlaan in Raversijde. “Zo vrijwaren we het volledige gebied van Mariakerke en Raversijde boven de Nieuwpoortsesteenweg van zware bouw- en sloopwerken in het hoogseizoen”, voegt Bart Tommelein eraan toe.

Ondernemers positief

“Wij staan zeker positief tegenover de wijzigingen in de regeling rond de bouwstop in de zomer”, zegt David Degroote van vastgoedgroep Degroote. Het bedrijf realiseert momenteel indrukwekkende projecten, zoals de Sky Towers aan het station en The Waves langs de Troonstraat. “Het komt neer op wat geven en nemen, in het belang van zowel toeristen, inwoners en tweedeverblijvers als van de projectontwikkelaars. De termijn waarin niet mag gewerkt worden, is met twee weken ingekort en langs de andere kant werd de zone wat uitgebreid. Een correcte oplossing waarin wij ons zeker kunnen vinden”, stelt David Degroote.

“Wij hebben een goede wisselwerking met de bevoegde diensten van de stad over wat kan en niet kan”, reageert Bart Versluys, CEO van Versluys Groep. “Wij hebben dan ook alle begrip voor duidelijke en transparante afspraken in de vakantieperiodes en de zomermaanden. We staan achter het principe dat er steeds gestreefd moet worden naar een goede oplossing en dat het pad van de redelijkheid moet worden bewandeld, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen een typische ruwbouw- en afwerkfase. Ook een voorafgaande communicatie met onze eigen onderaannemers is belangrijk. Bij dergelijke regelingen streven we vanuit Versluys Groep steeds een gezond evenwicht na tussen de verschillende actoren, waarbij ook het economische belang niet uit het oog mag worden verloren. De naweeën van de coronapandemie laten zich in de bouwsector immers nog steeds voelen, waardoor er extra werkdagen nodig zijn om bepaalde achterstanden weg te werken. Heldere afspraken met het stadsbestuur en de buurt zijn in deze context uiteraard essentieel”, besluit Bart Versluys.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.