Bouw Chiroheem gaat van start

(foto JCR) © JOKE COUVREUR
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Op Zonneburcht, het huidige terrein van Chirojongens Sint-Jan, werd vorige week de eerste steen gelegd van een nieuw heem, waar ook Chiromeisjes ‘t Piegoetje heen zullen verhuizen. De nieuwbouw zou voor de zomer van volgend jaar klaar moeten zijn, nadat het project door financiële perikelen al heel wat vertraging opliep.

“Aanvankelijk moest de nieuwbouw in september van dit jaar al operationeel zijn”, vertelt Wouter van Vooren van Jochimee, de vzw die instaat voor het beheer van de Chirolokalen. “Toen we het project eind 2020 voorstelden, was het de bedoeling om in het voorjaar van 2022 te starten met de werken. Door financiële problemen is dat niet gelukt. De oorzaak waren de grondstofprijzen die flink de hoogte waren ingeschoten. Daarnaast botsten we ook op onze limieten wat betreft onze reserves.”

Investeren

De kost voor de bouw van het nieuwe heem werd aanvankelijk op 650.000 euro geschat. De gemeente – die als bouwheer fungeert – zou 500.000 euro investeren. “Wij zouden 60.000 euro aan eigen middelen van beide Chirogroepen inbrengen. Het resterende bedrag zouden we gespreid over een periode van twee jaar proberen aan te vullen met toelagen, schenkingen, sponsoring en een renteloze lening”, vertelt Wouter. “We hebben eerst geprobeerd de kostprijs bij te sturen door het gebouw kleiner te maken, maar toen we met de gemeente opnieuw in aanbesteding gingen, bleek ook dat niet te volstaan. Er bleven daardoor maar twee mogelijkheden over: ofwel het project stopzetten, ofwel de gemeente meer laten investeren. Het werd uiteindelijk dat laatste. De gemeente heeft 590.000 euro vrijgemaakt voor de bouw van het heem. Wij brengen 75.000 euro eigen middelen in en zorgen voor nog eens 100.000 euro in de vorm van een renteloze lening, sponsoring en diverse acties.”

Door de nieuwbouw kunnen de Chiromeisjes verhuizen naar de site van de Chirojongens en worden beide Chirogroepen gecentraliseerd op één terrein. “De meisjes kampten al even met plaatsgebrek”, aldus Wouter. “Ze waren vragende partij voor een uitbreiding van hun heem. In 2011 bouwden ze nog een nieuw leidingslokaal, maar de nood aan extra ruimte bleef. Daarom klopten we aan bij het gemeentebestuur.”

Jeugdsite

“Na overleg met Jochimee stelden we voor om beide Chiro’s onder te brengen op de site van de Chirojongens”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) uit. “Zo konden we al onze energie en middelen focussen op één zone en die uitbouwen tot een volwaardige jeugdsite waar beide jeugdbewegingen volop kunnen bloeien en groeien.”

Nieuwbouw

“Het nieuwe gebouw komt in het verlengde van het bestaande materiaalheem met speelzolder”, gaat Wouter Van Vooren verder. Om de kostprijs te drukken werd de nieuwbouw kleiner gemaakt. “We hebben de eerste verdieping geschrapt en behouden enkel het gelijkvloers. Daardoor zijn er vier lokalen gesneuveld, maar beneden wordt er nog een extra lokaal gecreëerd. Een grote zaal die eerst enkel bedoeld was voor kampgroepen zal ook kunnen gebruikt worden door de drie jongste afdelingen van de meisjes. Ze kan daarnaast dienstdoen als refter voor 100 man. Verder is er een keuken voor kampgroepen, een berging die later een koelcel zal worden, een sanitaire ruimte waar jongens en meisjes apart kunnen douchen, een technisch lokaal en een lokaal voor de leiding van de meisjes voorzien. Door het wegvallen van de eerste verdieping wordt het wat puzzelen met de bestaande lokalen om er de resterende groepen in onder te brengen, maar er zal uiteindelijk wel voldoende ruimte zijn voor de twee groepen op de huidige site van de Chirojongens. Buiten is er zeker speelruimte genoeg voor iedereen. Ook de omgeving wordt daartoe aangepakt. Naast de heraanleg van het verharde gedeelte moeten avontuurlijke speelheuvels, extra speelbos en een wadi uitnodigen om te spelen.”

“Na de verhuis zullen de gebouwen waar de meisjes nu huizen tamelijk snel worden afgebroken”, geeft burgemeester Vanderjeugd nog mee. “Dat moet het nabijgelegen park toegankelijker maken voor het publiek.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier