Feestelijke opening bedrijventerrein Monnikenhoek-Duvekot in Veurne

Veurnse burgemeester Peter Roose, schepenen en gemeenteraadsleden, Geert Sanders (alg. directeur WVI), ondernemers Veurne@Work en de Veurnse Belleman (uiterst links). © (Foto MVQ)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Op de nieuwe locatie van garage Marc Vansteenlandt op het bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne schrijft Stad Veurne geschiedenis. Samen met partners WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en bedrijventerreinvereniging Veurne@Work werd het nieuwe KMO-park officieel ingehuldigd. Voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en Veurnse belleman Joris Goens wandelden zij de site in.

Bernard Joye, voorzitter van Veurne@Work: “Na een periode van (corona)stilte staan we hier opnieuw, met 180 ondernemers ‘pur sang’! In de industriezone Monnikenhoek hebben zich 28 bedrijven gevestigd die zich hier verder kunnen ontwikkelen of van start gaan. Al 11 van hen zijn lid geworden van onze vereniging. Het is onze missie om de belangen te behartigen van de Veurnse bedrijven en als spreekbuis te fungeren naar de overheid, stad, politie, WVI, POM… Dat doen we via vier werkgroepen: mobiliteit, veiligheid, HR-personeel en PR & Communicatie.”

Geert Sanders, algemeen directeur WVI: “Het gemengde bedrijventerrein creëert bijna 27 hectare extra ondernemingsruimte in Veurne. In nauw overleg hebben we gezocht naar de optimale invulling. Zo werd 16 ha voorzien voor regionale bedrijven (> 5000 m²), 2,9 ha voor lokale bedrijven (< 5000 m²) en – voor het eerst in de geschiedenis van WVI – een zone van 2,5 ha voor grootschalige kleinhandel. Het merendeel van de 28 ondernemers is actief in diverse sectoren: voeding & drank, groene energie, interim, productie, distributie, dierencrematorium, bouw, garages, onderwaterapparatuur, interieur, houtbewerking, metaalbewerking, recyclage, etc. De representatieve en imagorijke gebouwen dragen bij tot een aantrekkelijk beeld vanaf de E40 en de Brugsesteenweg. We zetten in op een CO2-neutraal bedrijventerrein met meer groen en waterberging. De aanleg van 2 waterbekkens in de groenzone creëert een visuele meerwaarde, maar de ruimte wordt ook efficiënter benut en het is technisch eenvoudiger om deze te onderhouden. Alle bedrijven leveren daartoe een financiële bijdrage en WVI volgt het beheer op. Met het oog op duurzame mobiliteit en veiligheid werd de bereikbaarheid geoptimaliseerd, zowel voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto.”

“Veurne kent een ongeziene ondernemersdynamiek”, glundert schepen Jan Verfaillie. “Vier jaar geleden werd de eerste akte ondertekend, vandaag is het bedrijventerrein volledig uitverkocht! De totale realisatie kost bijna 11,5 miljoen euro, waarvan 4,4 miljoen voor de infrastructuurwerken en 7 miljoen voor de aankoop van de gronden. Bedrijven creëren toegevoegde waarde. Ze zorgen voor tewerkstelling, consumptie, enz… Op korte, minder korte en langere termijn zie ik een aantal uitdagingen: op de arbeidsmarkt, in de stijgende (energie)prijzen die voor onzekerheid in de markt zorgen, in het debat rond rechtszekerheid voor bedrijven die investeren, in het laten groeien van onze economie zonder de ecologische voetafdruk te verhogen…”

Burgemeester Peter Roose besluit. “We zijn trots dat we samen met WVI onze stad toekomstgericht kunnen uitbouwen. Samen met bedrijvenvereniging Veurne@Work, die cruciaal is voor de sociale cohesie onder de ondernemers, wordt meer impact gecreëerd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.