https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Dienst Toerisme van Poperinge verhuist naar het Hopmuseum

Poperinge - Hopmuseum - Burgemeester Christof Dejaegher en schepen Klaas Verbeke willen de toeristische diensten bundelen op de site van het hopmuseum.©MICHAEL DEPESTELE MD
Poperinge - Hopmuseum - Burgemeester Christof Dejaegher en schepen Klaas Verbeke willen de toeristische diensten bundelen op de site van het hopmuseum.©MICHAEL DEPESTELE MD
Redactie KW

Op termijn zal de dienst Toerisme van Poperinge verhuizen van de stadhuiskelder naar het Hopmuseum. “In de Gasthuisstraat hebben we nu al heel wat toeristische troeven zoals de Gasthuiskapel, Talbot House, het geboortehuis van Dirk Frimout en het Hopmuseum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de toeristische dienst naar die laatste locatie willen verhuizen”, zegt de bevoegde schepen Klaas Verbeke (CD&V). De stadhuiskelder zal de onthaalsite van het stadhuis worden.

Maar eerst moet de cafetaria van het Hopmuseum totaal verbouwd worden. De verhuis zal dus pas gebeuren tijdens de volgende legislatuur.

“De stad werkte een nieuw beleidsplan toerisme en recreatie uit tot 2025. “De stad wil met dit plan het belang van het toerisme in Poperinge aantonen. De strategie en de acties leggen de basis voor het toeristisch meerjarenplan van de stad. Een sterke publiek-private samenwerking is voor Poperinge alvast een belangrijk gegeven voor de toekomst. Want veel ondernemers en organisaties zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van het toerisme in Poperinge.”

“Westtoer stond op vraag van de stad in voor de opmaak van het beleidsplan. Een kerngroep met vertegenwoordigers van Poperinge begeleidde samen met Westtoer het planningsproces. Op verschillende momenten tijdens het proces werden de stakeholders betrokken. Dit gebeurde via interviewgesprekken met bevoorrechte getuigen en tijdens de toerismeworkshop met heel wat toerismemakers”, aldus Klaas Verbeke.

Analyse

“De ambitie en uitgangspunten uit dit plan zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van het toerisme in Poperinge. Ook de positionering en de keuze van de doelgroepen sluiten hierbij aan. De uitwerking van het plan focust verder op de strategie en acties. Na afloop van dit proces werd op initiatief van Poperinge een projectgroep aangesteld om de laatste verfijningen van het strategisch beleidsplan door te voeren”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Vooropgestelde uitdagingen zijn: de toeristische positionering ‘Hoofdstad van het goede leven’ is een vlag die niet meer alle ladingen dekt. Toerisme Poperinge wil haar positionering verduidelijken en versterken. Na de herdenkingsjaren ligt de focus minder op de Eerste Wereldoorlog. Het landschap in Poperinge is gevarieerd en aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen. De ligging langs de Franse grens is een bijzonder gegeven, maar wordt nog te weinig uitgespeeld.

Hop blijft de kern van het verhaal

De toeristische uitstraling van het centrum kan verhoogd worden. Het mist nu op bepaalde plaatsen en momenten gezelligheid. Heel wat toeristische ondernemers staan in voor het toerisme in Poperinge. Zij worden meer geïntegreerd in de toeristische werking en fungeren als ambassadeur van Poperinge.

De volgende ambities worden nagestreefd: Poperinge heeft een duidelijk gezicht en staat tegen eind 2025 sterker op de toeristische kaart als Westhoekstad. Poperinge staat bekend als een gemoedelijke stad langs de Franse grens waar je geniet met een grote G. De stad biedt verrijking, tijd om samen door te brengen en tijd om tot rust te komen. De Westhoekverhaallijnen staan centraal. De stad en de toeristische ondernemers maken samen werk van aantrekkelijke belevingen. Toekomstgerichte strategie Toerisme Poperinge staat voor een uitdaging. De ambities zijn hoog, maar de mensen en middelen hiervoor kennen hun grenzen. De maatschappelijke context van het toerisme is volop in verandering. Dit biedt ook kansen en kan leiden tot nieuwe zuurstof voor de komende beleidsperiode. Om de juiste strategie te bepalen, moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld.

Vier stappen

“Hierbij zien we vier belangrijke stappen en enkele essentiële thema’s”, zegt Klaas Verbeke. “Ten eerste een sterk team staat aan de basis. Een intensievere samenwerking met de toeristische ondernemers zal zorgen voor meer dynamiek. Toerisme Poperinge is de regisseur van alle toeristische ontwikkelingen in Poperinge. Ten tweede de positionering. Hier kan je flirten met de grens en genieten met een grote G. Hop en bier zijn er het uithangbord.”

Om van een positionering ook een sterke positionering te maken, is meer invulling nodig. Producten en belevingen die ervoor zorgen dat de bezoeker de grens voelt en ervaart. Eigentijdse hop- en bierbelevingen op maat maken van verschillende bezoekers. Het hop- en bierhuis moet verder een dynamische hotspot worden, gedurende het hele jaar. Nieuwe hopproducten en hopbelevingen in het landschap.Meer grensoverschrijdende evenementen en (fiets)activiteiten. De historische connectie met de grens versterken. Een nieuwe impuls voor de volkssportroute.”

“Ten derde moeten we de productlijnen levendig houden. De mix van productlijnen is een sterkte voor Poperinge. Naast alles wat met hop en bier heeft te maken, kan je er fietsen langs en doorheen de hopvelden, meer te weten komen over deze stad achter het front, kunst, erfgoed en cultuur beleven, genieten van streekproducten, … In de komende periode zijn acties nodig om de verschillende productlijnen actueel en levendig te houden. Daarnaast is een regelmatig onderhoud van het aanbod belangrijk. Toerisme Poperinge kan dit niet alleen, maar zal hier samen met de toeristische ondernemers en andere stakeholders haar schouders onder zetten.”

“En tenslotte moeten we inhaken op bestaande communicatiekanalen, en meer doelgroepen bereiken”, besluit de schepen.

Momenteel is de stad op zoek naar een nieuw diensthoofd Toerisme. Ivan Vandekerckhove neemt immers een nieuwe functie op binnen het stadspersoneel, die van beleidscoördinator patrimonium.

(AHP-Foto MD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.