Katy Vanpeteghem voorzitter Cultuursmakers Rolarius: “Cultuur vormt bij ons het kersje op de taart”

Katy Vanpeteghem (links) neemt het roer van Cultuursmakers Rolarius en Anders op Stap over van Vera Vanhee. (foto SB) © Stefaan Beel
Bart Crabbe
Bart Crabbe Medewerker KW

De nieuwe voorzitter van de Roeselaarse afdeling van Cultuursmakers, de nieuwe naam voor VTB-Kultuur, heet Katy Vanpeteghem. Ze volgt Vera Vanhee op die ruim dertig jaar de afdelingen Rolarius en Anders op Stap leidde.

Cultuursmakers is sinds januari de nieuwe overkoepelende naam voor VTB-Kultuur met ongeveer 150 lokale verenigingen in Vlaanderen en Brussel. In Roeselare heeft de organisatie vier afdelingen. Naast Roeselare Gezelle en Rodenbach zijn Roeselare Rolarius en Anders op Stap al jaren actief op sportief en cultureel gebied. De laatste twee verenigingen werden ruim dertig jaar geleid door Vera Vanhee. Zij geeft nu de fakkel door aan Katy Vanpeteghem, geen onbekend gezicht in de Roeselaarse cultuurwereld.

“Wij zijn een culturele vereniging met een 200-tal leden die het culturele aspect aan het sociale probeert te koppelen”, leggen Katy en Vera uit. “Meer nog dan bij andere organisaties is ontmoeting heel belangrijk bij ons. Wij organiseren daguitstappen of meerdaagse buitenlandse reizen met museabezoeken, stadswandelingen of bijvoorbeeld toneelvoorstellingen in Frans-Vlaanderen. Maar altijd staat de gezelligheid en de ontmoeting voorop. Cultuur is het kersje op de taart.”

“Ons publiek komt uit alle lagen van de bevolking. Anders dan vroeger binden mensen zich niet meer aan één organisatie waaraan ze hondstrouw zijn. Ik noem ze wat oneerbiedig cultuurshoppers. Je ziet onze mensen ook in De Spil of in culturele verenigingen als het Davidsfonds.”

Efficiënt

“Inhoudelijk zal er met deze voorzitterswissel niet veel veranderen”, zegt Katy Vanpeteghem. “Ik ben al jaren lid en ook bestuurslid dus ik ken het reilen en zeilen van de Cultuursmakers wel. Ik ga alvast voor efficiënt en goed gestructureerd beleid. Zo kennen de mensen uit deze vereniging mij maar ook in het Davidsfonds, Vlas, familiekunde Vlaanderen en Vrienden van Koers, waar ik overal erg actief ben.”

“Ik kijk vooral uit naar de verdere groei van Cultuursmakers Rolarius en de wandelclub Anders op Stap. Die twee poten van onze afdeling zijn sterk met elkaar verbonden. In tegenstelling tot wat wordt gedacht, zit dit soort socio-cultureel aanbod nog altijd in de lift en is het geen verzameling gepensioneerden meer. Ons ledenaantal stijgt nog verder en we zien ook steeds meer jongere mensen verschijnen op onze activiteiten.”

“We zouden die jongeren ook graag in ons bestuur binnenhalen maar dat is dan weer niet gemakkelijk. Zoals in alle culturele verenigingen willen velen lid worden en genieten van het aanbod maar actief meewerken in het bestuur ligt moeilijker. Ik hoop daar verandering in te kunnen brengen”, aldus nog de kersverse voorzitter Katy Vanpeteghem.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.