Izegem aanvaardt hele reeks schenkingen voor stadsarchief

De mooie met de hand ingekleurde tekening van de voorgevel van de hand van architect Jules Vercoutere is een aanwinst. © gf
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

De voorbije jaren kreeg het stadsarchief van Izegem een reeks schenkingen die nu door de gemeenteraad definitief goedgekeurd werden. “Het gaat onder meer over originele ontwerpen voor twee scholen en stukken uit het privé-archief van de voormalige Emelgemse burgemeester Omer Baert”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

“Het ontwerp uit 1900 voor de bouw van de voormalige nijverheidsschool in de Baron de Pélichystraat is bijzonder interessant. De mooie met de hand ingekleurde tekening van de voorgevel van de hand van architect Jules Vercoutere is een aanwinst. Deze architect ontwierp onder andere ook het oude postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat.”

Selectiecriteria

“Bij de definitieve aanvaarding zit ook een ontwerp uit 1879 voor de bouw van een school. Uit nader onderzoek en een verwijzing in een artikel in Le Progrès van 29 juli 1880 waarin gewag gemaakt wordt van Un arrêté royal en date du 17 juillet décréte la construction, par mesure d’office, d’un bâtiment d’école primaire pour filles, avec section gardienne, à Iseghem bleek dat het gaat om de schoolgebouwen van Ave Maria”, verduidelijkt de schepen.

De gemeenteraad keurde ook de selectiecriteria voor schenkingen aan het Izegemse stadsarchief goed.

Regelmatig schenkingen

“Deze criteria zijn een ideale leidraad om tot een gegronde beslissing te komen om een schenking al dan niet te aanvaarden”, zegt coördinator Leen Breyne van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest.

“Doordat de werking van het stadsarchief meer en meer in beeld komt, krijgen we ook regelmatiger schenkingen en was het nodig om selectiecriteria.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier