Dreigt afbraak voor Ieperse stadsschouwburg?

Het Ieperse stadsbestuur wil een terras aan de zuidkant van de stadsschouwburg. Dat terras vormt een van de onderwerpen van een grotere haalbaarheidsstudie over een grondige renovatie van het gebouw op de Leet, dat een kwarteeuw na de vorige renovatie heel wat gebreken kent. Zelfs een volledig nieuwe stadsschouwburg behoort tot de mogelijkheden.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle en burgemeester Emmily Talpe willen een terras aan de zuidkant van de stadsschouwburg. (foto TOGH)

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) en co hadden al in het bestuursakkoord aangegeven dat ze een grondige renovatie van de stadsschouwburg op het Vandenpeereboomplein willen onderzoeken. Volgens de burgemeester heeft het gebouw meer potentieel en verdient het een optimaal gebruik. “De stadsschouwburg is een historisch gebouw met een unieke locatie in ons centrum“, aldus Emmily Talpe. “Bovendien kan de theaterzaal – die met een capaciteit van 400 bezoekers kleiner is dan de zaal in Het Perron (540) – naar beleving toe een meerwaarde bieden voor bepaalde producties. Ik denk aan schoolvoorstellingen met een beperkt publiek, maar ook aan nieuwe muziekproducties die soms een kleiner en intiemer kader vragen.”

De theatertechnische uitrusting is verouderd en er zijn ook een aantal tekorten op het vlak van publieksonthaal – burgemeester Emmily Talpe

Het probleem is echter dat de stadsschouwburg ondertussen hopeloos verouderd is. In 1994 was de laatste grondige renovatie van het gebouw, maar al snel bleken er onverwachte mankementen op te duiken. “Om voldoende subsidies binnen te halen, moest de zaal 400 zitjes hebben, maar die moesten allemaal in de bestaande ruimte gepropt worden“, zegt cultuurfunctionaris Els Verlinde. “Vandaar dat men besloot om nog een balkon te voorzien met een honderdtal zitjes. Alleen bieden die stoelen geen goed zicht op wat er op het podium gebeurt. De voorste rijen moeten door glas kijken, terwijl de achterste rijen niet heel het podium kunnen zien.”

Water in de kelder

Een tweede groot probleem bleek water en vocht te zijn. “We hadden veel problemen met vocht in de muren. Dat heeft jaren aangesleept, tot Stijn Fertin van de technische dienst ontdekte dat er een gescheurde waterleiding achter die muur zat”, vervolgt Els Verlinde. “Er waren ook problemen met opkomend grondwater. Om de zaal een helling te geven, werd het podium in een soort put gebouwd. Sinds die ingreep in 1994 hadden we geregeld water in de kelder. Bij veel en langdurige regenval komt het water soms tot in de zaal. Op een gegeven moment bedreigde het zelfs een stroomcabine, waardoor die moest verplaatst worden.”

Dreigt afbraak voor Ieperse stadsschouwburg?

Met de komst van Het Perron in 2011 werd een broodnodige nieuwe renovatie van de stadsschouwburg in de koelkast gestoken. “Veel mensen denken dat de stadsschouwburg niet meer gebruikt wordt, maar dat is niet het geval. Vier Ieperse verenigingen maken er nog gebruik van voor hun langlopende voorstelling”, zegt Els Verlinde. “Dat gaat onder meer om de Ieperse Revue en de Kunstkring Richten. Ook diverse schoolvoorstellingen vinden nog plaats in de stadsschouwburg. Sinds dit jaar organiseert ook CC Het Perron opnieuw optredens in de zaal, omdat we vaststellen dat steeds meer organisaties vragen naar een meer intiemere setting. De stadsschouwburg leent zich daar perfect voor. Op vandaag vinden de meeste voorstellingen evenwel plaats in de theaterzaal van Het Perron, omdat de schouwburg op theatertechnisch vlak niet meer voldoet. Zo werkt de stadsschouwburg nog deels met gordijnen die manueel open en dicht moeten gedaan worden. Dat is echt niet meer van deze tijd en zal wellicht binnenkort verboden worden wegens te onveilig. Als er in onze sector zware ongevallen gebeuren, komt dat meestal door het manueel optrekken van de gordijnen.”

Nieuwbouw

Een van de grootste pijnpunten van de stadsschouwburg is het gebrek aan een foyer. De verenigingen die nu gebruik maken van de stadsschouwburg zorgen zelf voor de drankjes tijdens de pauze aan een geïmproviseerde toog. Dat is een van de voornaamste gebreken die het nieuwe stadsbestuur wil verhelpen met een toekomstige renovatie van het gebouw. “Er zijn verschillende scenario’s voor de aanpak van de schouwburg, gaande van een minimale tot een uitgebreide renovatie of zelfs een nieuwbouw“, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Het is belangrijk dat we alle elementen in rekening nemen en net daarom willen we een haalbaarheidsstudie opstarten. Zo’n studie moet alle mogelijkheden in kaart brengen. In onze meerjarenplanning, die binnenkort ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, hebben we hiervoor alvast budget voorzien.”

Dreigt afbraak voor Ieperse stadsschouwburg?

“Enerzijds zijn er een aantal bouwfysische elementen die we met renovatie moeten aanpakken, zoals het vernieuwen van de goten, het vervangen van het schrijnwerk…”, vervolgt de burgemeester. “Anderzijds is de theatertechnische uitrusting verouderd en zijn er een aantal tekorten op vlak van publieksonthaal.”

Op advies van de ontwerpers van het herinrichtingsplan van de Leet zal er ook bekeken worden of er aan de zuidkant een terras kan komen, waar nu het gras- en bloemenperkje is tussen de stadsschouwburg en de kathedraal. “Het is de bedoeling om de verschillende groene ruimtes rond de Sint-Maartenskathedraal te verbinden met het Astridpark tot één kwalitatieve samenhangende groene ruimte in het historische hart van de stad“, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philp Bolle (SP.A). “De stadsschouwburg sluit aan op die groene ruimte, een terras zou daar voor een extra beleving zorgen. Uiteraard betekent een zuidgericht terras ook dat er optimaal genoten kan worden van de zon.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.