Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Politie Kortrijk heeft nu ook team voor risico-interventies

Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

Sinds kort beschikt de politiezone VLAS over een eigen Tactisch Respons team, afgekort TARES. Dit bijzonder bijstandsteam staat de klok rond in voor het uitvoeren van moeilijke, risicovolle, zowel geplande als onvoorziene politietussenkomsten in Kortrijk, Kuurne, Lendelede.

Het gaat om een team van 12 politiemensen (10 inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs) die zich volledig gespecialiseerd hebben aan de hand van de ‘Omzendbrief GPI 81’, die het algemene referentiekader van `Bijzondere Bijstand’ in de lokale politie vastlegt. Het TARES-team vormt samen met de hondenbrigade en de teams van de Lokale Recherche de afdeling Recherche-Gerechtelijke steun in de politiezone Vlas. Het politiecollege van de PZ Vlas stelde het TARES-team voor aan de hand van een demonstratie waarbij een arrestatie op voertuig werd uitgevoerd.

“Deze simulatie van een interventie op een voertuig is een belangrijk deel van de opleiding en gebeurt conform de richtlijnen van de nationaal coördinator GPI 81. We blokkeren het voertuig met wagens vooraan en achteraan en aan de hand van aangeleerde technieken komen we tussen met vuurwapen in de hand. Elk TARES-lid draagt een speciaal voorzien uniform in Pantone grijs, dat is Europees bepaald, met een patch op de schouder. Zo zijn we voor andere lokale of federale bijstandsteams herkenbaar. Bij het SRT (Snelle Respons Team) werken we in burger, dat is een meerwaarde voor onze interventieploeg omdat we discreter te werk kunnen gaan. Als een verdachte ons van ver ziet aankomen tijdens een interventie, kan dat uiteraard de arrestatie bemoeilijken. We kunnen ons wel onmiddellijk opschalen aangezien al het materiaal in onze voertuigen is voorzien”, zegt de mastertrainer van TARES.

Bijzondere bijstand

De politiezone wordt soms geconfronteerd met opdrachten die niet meer als regulier politiewerk kunnen gezien worden, maar wel als ‘bijzondere bijstand’. In het verleden waren we voor dat soort interventies afhankelijk van een team van de federale politie. Nu beschikt Kortrijk over een eigen team dat niet alleen zijn werkgebied veel beter kent, maar ook weet hoe de lokale politiezone werkt en daar perfect op kan inspelen zonder cruciale tijd te verliezen.

“Het TARES-team wordt in bijstand gestuurd bij elke interventie of tussenkomst waarbij er een potentieel risico of gevaar is voor de aantasting van de fysieke integriteit van burgers en/of collega’s en/of waaraan een bepaald (bijzonder) risico is gekoppeld, bijvoorbeeld het uitvoeren van een huiszoeking bij een fysiek gevaarlijk persoon, diefstallen met geweld in een heterdaadsituatie of het onderscheppen van voertuigen met oog op arrestatie”, zegt een van de teamleaders van TARES.

Lokaal team

Ter ondersteuning van de basispolitiezorg worden drie bijstandsniveaus onderscheiden op basis van een opschaling naar gelang de (potentiële) escalatie van het gevaar of het geweld. Het eerste niveau is de reguliere bijstand door bijvoorbeeld een extra politiepatrouille. Het tweede niveau – waaronder TARES valt – betreft de bijstand van een bijzonder bijstandsteam van de lokale politie. Het derde niveau behelst de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie, bijvoorbeeld een Fort Chabrol incident of een (terroristische) gijzeling.

“Bij uitzonderlijke omstandigheden, als de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie niet of niet tijdig kan worden geleverd en de situatie een dringende tussenkomst vereist, kan de lokale politie zelf tussenkomen. Een lokaal bijzonder bijstandsteam zoals TARES is dan het best geplaatst om dit uit te voeren”, zegt korpschef Filip Devriendt.

Lees meer over: