Aan de actie werkten naast de scheepvaartpolitie onder andere ook enkele lokale politiezones, de spoorwegpolitie en Dienst Vreemdelingenzaken mee. De politie zette een drone en opsporingshonden in. In totaal werden 31 mensen in illegaal verb...

Aan de actie werkten naast de scheepvaartpolitie onder andere ook enkele lokale politiezones, de spoorwegpolitie en Dienst Vreemdelingenzaken mee. De politie zette een drone en opsporingshonden in. In totaal werden 31 mensen in illegaal verblijf aangetroffen. De betrokkenen verklaarden afkomstig te zijn uit Algerije, Syrië, Palestina, Soedan, Libië, Irak, Jemen en Marokko. Ze werden allemaal ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.Vooral tijdens de controleacties op de kusttram werden veel transmigranten geklist. Volgens procureur Frank Demeester blijkt hieruit dat de meesten in steden en gemeenten rond Zeebrugge verblijven, om dan 's avonds naar de haven af te zakken. Op die manier proberen ze clandestien in het Verenigd Koninkrijk te geraken.In 2018 werden door de scheepvaartpolitie 2.527 vaststellingen van indringing in de haven gedaan. Een jaar eerder stond dat cijfer slechts op 2.197. Het parket merkt op dat de cijfers duidelijk in stijgende lijn gaan. In de tweede helft van 2018 liepen ongeveer dubbel zoveel indringers als in de eerste helft van 2018 tegen de lamp. Dinsdagochtend werden opnieuw elf transmigranten onderschept op de terreinen van P&O Ferries.(BELGA)