Cybercriminaliteit in West-Vlaanderen meer dan verdrievoudigd sinds 2018: “Een tip? Een bank stuurt nooit sms’en”

© Getty Images/iStockphoto
Olaf Verhaeghe

De vier politiezones van WVL4 – Vlas, Riho, Polder en Westkust – lanceren vrijdag een nieuwe website over cyberpreventie. Op die manier wil de politie nog meer waarschuwen voor alle mogelijke vormen van digitale oplichting. En dat blijkt absoluut nodig: tussen 2018 en 2020 is het aantal feiten van internetcriminaliteit meer dan verdrievoudigd en ook dit jaar stijgen de cijfers door. “De belangrijkste tips? De overheid en de bank communiceren nooit per sms en er is niet één betaling die zo dringend is dat het onmiddellijk moet gebeuren.”

Van 517 feiten van cybercriminaliteit in 2018 naar 1.673 in 2020. De vier politiezones van het samenwerkingsverband WVL4 (de politiezone Vlas, Riho, Polder en Westkust, red.) zien het aantal criminele feiten via internet, sms of WhatsApp in ijltempo stijgen. Voor de periode tussen 2018 en 2020 gaat het om bijna 3.100 gevallen in de vier zones. En ook eind dit jaar zullen we qua cybercriminaliteit hoger uitkomen dan vorig jaar.

“Niet dat het een lokaal gegeven is, integendeel. Nationaal en zelfs wereldwijd zit cybercrime in de lift”, zegt Filip Devriendt, korpschef van de zone Vlas. “Er vallen elke dag slachtoffers in onze provincie en vaak gaat het om heel veel geld. Vorige week nog werd een man uit Kortrijk opgelicht via WhatsApp toen de dader zich voordeed als zijn dochter en vroeg om enkele betalingen te doen. Uiteindelijk verloor hij meer dan 7.000 euro. De financiële schade loopt vaak veel hoger op dan bij een kalssieke inbraak.”

10 procent opgelost

De West-Vlaamse politiezones willen van de strijd tegen cybercrime dan ook een prioriteit maken. “We hebben daarvoor alle vier onze Local Computer Crime Units, de gespecialiseerde informaticateams die zich bijna uitsluitend bezighouden met online politiewerk, versterkt”, gaat Filip Devriendt verder. “Gelukkig merken we dat de aangiftebereidheid van de slachtoffers toeneemt. En dat is belangrijk, want zonder aangifte is er namelijk geen onderzoek. ”

De vier West-Vlaamse politiezones Vlas, Riho, Westkust en Polder stelden vrijdag samen de website www.cyberpreventie.be voor. We herkennen vooraan Filip Devriendt, Kris Dhondt en Stefaan Feys. Achteraan staan burgemeesters Carine Dewaele, Ruth Vandenberghe en Francis Benoit en Riho-korpschef Curd Neirijnck.
De vier West-Vlaamse politiezones Vlas, Riho, Westkust en Polder stelden vrijdag samen de website www.cyberpreventie.be voor. We herkennen vooraan Filip Devriendt, Kris Dhondt en Stefaan Feys. Achteraan staan burgemeesters Carine Dewaele, Ruth Vandenberghe en Francis Benoit en Riho-korpschef Curd Neirijnck. © Olaf Verhaeghe

“Alleen is het oplossen van vaak erg complexe dossiers geen evidentie”, zo geeft korpschef Curd Neirijnck van de zone Riho aan. “Vandaag hebben we een binnen onze vier zones een ophelderingsgraad van net iets meer dan 10 procent. Daar zitten feiten bij over enkele tientallen euro’s tot zaken die in de honderdduizenden euro’s lopen. Samenwerken tussen de verschillende politiezones is daarbij cruciaal, want cybercrime stopt niet aan de grens van een gemeente.”

Er vallen elke dag slachtoffers in onze provincie en vaak gaat het om heel veel geld – korpschef Filip Devriendt, PZ Vlas

Een profiel van slachtoffers is er niet, zo benadrukken de korpschefs van de vier zones in koor. “Of je nu in Adinkerke, Rumbeke of Sente woont: je hebt evenveel kans om als doelwit te worden gezien. Ook met je leeftijd of digitale geletterdheid houden de criminelen geen rekening. Het enige waar zij naar zoeken, is geld. Van waar dat komt, maakt hen nietuit. Iedereen kan het slachtoffer worden, net omdat het soms ook sneller gebeurt dan je zelf denkt”, aldus Filip Devriendt nog.

Preventiewebsite

Omdat het misdrijf voorkomen nog altijd beter is dan de miserie achteraf proberen genezen, leggen de vier West-Vlaamse politiezones met een nieuwe website de focus op preventie. Op www.cyberpreventie.be wordt een ruim aanbod aan campagnes, preventiefilmpjes, waarschuwingen en zelfs educatief spelmateriaal gebundeld.

Een voorbeeld van een phishing-sms'je waar de oplichters een overheidsdienst imiteren.
Een voorbeeld van een phishing-sms’je waar de oplichters een overheidsdienst imiteren. © gf

“We geven zo de meest in het oog springende preventiemaatregelen een extra duwtje in de rug om die bekend te maken bij de burgers, maar ook bij scholen en politiekorpsen”, zegt Kris Dhondt van het Kortrijkse preventieteam. “We hebben de site opgevat als een catalogus. Het ruime aanbod moet zo toegankelijk zijn voor elke doelgroep die met cybercrime te maken krijgt.” Op de website worden ook de meeste actuele feiten en cybercrimefenomenen concreet geduid.

Bedoeling is vooral om zowel jongeren als ouderen in te lichten over hoe ze zich het best kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit. “We willen mensen waarschuwen en hen aanraden niet op die vreemde sms van de bank in te gaan”, zo benadrukt Stefaan Feys van de politiezone Westkust. “De belangrijkste tip is misschien wel dat de overheid en de bank nooit per sms communiceren.”

“Een andere die we graag delen, zit hem in de kwaliteit van de tekst”, voegt Curd Neirijnck nog toe. “Als je een fout in de tekst vindt, een link die er vreemd uitziet of andere nummers dan die je normaal kent: ga er gewoon niet op in, maar stuur alles door naar verdacht@safeonweb.be. Geen enkele betaling is trouwens zo dringend dat ze onmiddellijk moet worden uitgevoerd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.