De nieuwe Amerikaanse investeerders weigerden namelijk makelaarsvergoedingen te betalen omdat ze twijfels hadden bij bepaalde dubieuze handelingen. Hierop lieten De Koster en Frenay afgelopen september niet alleen de bankrekeningen van de kustploeg blokkeren, maar ook haar tegoed van bijna 2,4 miljoen euro aan televisiegelden bij de Pro League werd geblokkeerd. KV Oostende verzette zich al eerder tegen het 'dubbel' blokkeren, de twist gaat namelijk ...

De nieuwe Amerikaanse investeerders weigerden namelijk makelaarsvergoedingen te betalen omdat ze twijfels hadden bij bepaalde dubieuze handelingen. Hierop lieten De Koster en Frenay afgelopen september niet alleen de bankrekeningen van de kustploeg blokkeren, maar ook haar tegoed van bijna 2,4 miljoen euro aan televisiegelden bij de Pro League werd geblokkeerd. KV Oostende verzette zich al eerder tegen het 'dubbel' blokkeren, de twist gaat namelijk over 2 miljoen euro, terwijl ruim het dubbel onbruikbaar werd gemaakt. De rechter besliste een aantal weken geleden reeds dat de helft diende te worden vrijgegeven. KV Oostende klaagde vervolgens de legaliteit aan van het beslag op haar rekeningen en werd nu ook hier in het gelijk gesteld.Concreet oordeelde de beslagrechter dat de voorwaarden niet werden vervuld om de bankrekening en de tegoeden te bevriezen. Belangrijk in dergelijke procedure is de hoogdringendheid en het bestaan van een legitieme vordering. De makelaars vonden dat er sprake was van hoogdringendheid gezien volgens hen KV Oostende op de rand stond van faillissement - hetgeen door de kustjongens met succes werd weerlegd. Dat er tussen partijen een dispuut bestaat omtrent nog niet betaalde makelaarsvergoedingen werd niet ontkend, immers heeft KV Oostende enige tijd terug klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd bij de onderzoeksrechter van Brugge. Het dossier werd ondertussen overgenomen door het federaal parket en samen te voegen met de zaken van De Bruyne en Dimata tegen dezelfde makelaars.Daarmee is de kous nog niet af. Zo oordeelde de rechtbank daarenboven dat de eisende partij misbruik heeft gemaakt van haar recht om de rekening vast te zetten. Daardoor moeten de makelaars nu een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan KV Oostende. "KV Oostende is verheugd met de vooruitgang in het dossier en heeft alle vertrouwen in de goede afloop", zegt COO Thorsten Theys. "Ondertussen wordt in alle sereniteit hard samengewerkt met het legal team om zo maximaal mogelijk de belangen van de club te verdedigen."Volgende week houdt het BAS een eerste zitting omtrent het dispuut tussen beide. Normaal gezien zal het BAS de zaak evenwel moeten uitstellen tot er uitspraak is door de strafrechter. Wordt dus vervolgd. (TVA)